BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności produktu turystycznego oraz wykorzystania bazy noclegowej w województwie zachodniopomorskim
The Spatial Differentiation of Tourist Product Attractiveness and Utilisation of Accomodation Data Base in Westpomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 123-135, rys., tab.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Baza materialno-techniczna turystyki, Hotelarstwo
Tourist product, Touristic attractiveness, Material-technical base of tourism, Hotel industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę utworzenia rankingu gmin województwa zachodniopomorskiego ze względu na atrakcyjność produktu turystycznego. Produkt turystyczny w województwie, podobnie jak w każdej większej obszarowo jednostce terytorialnej, może wykazywać zróżnicowanie przestrzenne. Szczególną uwagę zwrócono na atrakcyjność środowiska przyrodniczego, ponieważ stanowi ona podstawowy element jakości walorów turystycznych. Ponadto dokonano próby oceny stopnia wykorzystania bazy noclegowej, również w ujęciu przestrzennym.(fragment tekstu)

The aim of the article is a test of create of the communes ranking in Westpomeranian voivodeship in view of the most attractive tourism product. The particular attention was paid to the attractiveness of the natural environment, as it constitutes a basic element of the quality tourist attractions. In addition, a sample evaluation of degree of the utilisation of accomodation data base was made, also in spatial terms. The comparison of communes rankings was made using diversity measure of ordinal set-up by Kukula.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  2. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996.
  3. I. Bąk, Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, w: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 41-53.
  4. I. Bąk, Statys tyczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu turystyki w województwie zachodniopomorskim, w: Ekonomia w Szczecinie. Jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), red. J. Hozer, S. Flejterski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
  5. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  6. K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  7. K. Kukuła, Studium przestrzenne małopolskiej bazy noclegowej oraz jej wykorzystania w świetle analizy wielowymiarowej, "Acta Agraria Et Silvestria", Vol. XLVI/1,2006, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2006, s. 255-261.
  8. K. Kukuła, Propozycja Miary Zgodności Układów Porządkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 22, Kraków 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu