BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Mirosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
Tytuł
Kierunki inwestycji turystycznych w województwie dolnośląskim
Directions Tourism Investment Lower Silesian
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 165-178, rys.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Turystyka
Investment, Tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków komunalnych i komercyjnych procesów inwestycyjnych w turystyce w województwie dolnośląskim. Do realizacji celu wykorzystano dokumenty strategiczne województwa dolnośląskiego, określające cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska (w tym zagospodarowania turystycznego), a także badania ankietowe przeprowadzone wśród wyselekcjonowanych jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz wśród przedsiębiorstw turystycznych. Selekcja gmin została przeprowadzona za pomocą pomiaru atrakcyjności turystycznej, dzięki czemu spośród 169 gmin województwa dolnośląskiego wyodrębniono łącznie 58 gmin atrakcyjnych turystycznie, które zakwalifikowano do badania. Badanie przeprowadzono także w 135 przedsiębiorstwach turystycznych. Określenie liczebności próby empirycznej przedsiębiorstw turystycznych nie jest zadaniem łatwym i jednoznacznym. Problemy wynikają choćby z trudności określenia populacji generalnej. W systemie REGON nie wyodrębniono podmiotów gospodarki turystycznej ze względu na to, że przynależą one do różnych sekcji i działów. Jedyna "turystyczna" sekcja - "Hotele i restauracje" nie kumuluje wszystkich podmiotów, jednak ma podstawowe znaczenie w badaniach nad zjawiskami turystycznymi. W 2006 roku podmioty tej sekcji w województwie dolnośląskim stanowiły 8964 jednostek gospodarczych. Jeśli przyjąć za Światową Radą Podróży i Turystyki (WTTC), że przedsiębiorstwa hotelarskie i gastronomiczne mają 85% udziału w przemyśle turystycznym, to można szacować, iż liczba podmiotów stanowiących populację generalną wynosi 10 546.(fragment tekstu)

The objective of the hereby article is to present directions of communal and commercial investment processes occurring in tourism in Lower Silesia region. In order to carry out the defi ned goal strategic documents of Lower Silesia region were used in which goals and directions of regional development (including tourism management) were specifi ed, as well as surveys performed among the selected units of territorial selfgovernment at communal level and also among tourism oriented enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Strahl, Metody ekonometryczne w modelowaniu rozwoju przemysłu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1984.
 2. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
 3. A. Sokołowski, Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-2000, Instytut Studiów Międzynarodowych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001.
 4. K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach PROJECT FINANCE, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2005.
 5. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. I. Jędrzejczyk, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów inwestycyjnych w regionie, w: Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, część II, Partnerstwo publiczno-prywatne w procesie kształtowania oferty turystycznej regionu, red. I. Jędrzejczyk, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 8. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2002.
 9. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 10. Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, red. G. Gołembski, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 11. K. Podolski, Infrastruktura społeczna w Polsce - stan i perspektyw, PWE, Warszawa 1978.
 12. J. Kroszel, Rozmieszczenie infrastruktury społecznej - wybrane problemy, Ossolineum, Wrocław 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu