BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bretyn Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjność sektora bankowego w Polsce
The Innovation of the Banking Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 247-255, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Sektor bankowy, Nowe produkty
Innovative character, Banking sector, New products
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w tym opracowaniu jest innowacyjność sektora bankowego w Polsce, ujmowana jako zdolność do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji. Analizując sektor bankowy w Polsce, trudno się nie zgodzić z tym, że jest on innowacyjny. Oczywiście większość innowacji ma charakter wtórny. Nowości pojawiające się na zagranicznych rynkach usług bankowych dość szybko są adaptowane do polskich warunków. O skali zmian mogą świadczyć między innymi bardzo dobre wyniki osiągane przez banki. Innowacyjność przedsiębiorstw bankowych i całego systemu bankowego, polegająca na ciągłym dążeniu do wprowadzania nowych produktów, usług, procesów oraz form organizacji, nie może być traktowana jako cel sam w sobie. Wręcz przeciwnie - innowacje i innowacyjność, które powinny być postrzegane jako rozległy i złożony zestaw środków do podnoszenia sprawności funkcjonowania, budowania silnych pozycji konkurencyjnych i uzyskiwania korzyści ekonomicznych przez banki, a w konsekwencji przez całą gospodarkę. (fragment tekstu)

The article describes what innovation is. It may be new products, new services or new ways of doing things. Innovation is not just about having the ideas its also about developing those ideas and putting them into practise to achieve success. The paper presents innovations in banking sector in Polen. The article also shows that innovations in banks are very important because they not only create profit, but they also are the main force of developing the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flejterski S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, US, Szczecin 2002.
 2. http://www.ibm.com/.
 3. Innowacyjne usługi banku, red. D. Korenik, PWN, Warszawa 2006.
 4. Iwaniuk W., Połowa oszczędzających nadal wybiera lokatę, "Gazeta Prawna" 2007, nr 74.
 5. Morawski I., Banki spółdzielcze walczą o klientów, "Rzeczpospolita" z 10 lipca 2007.
 6. Muciński E., Usługi bankowe są w Polsce drogie, "Rzeczpospolita" z 15 listopada 2006.
 7. Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 8. Opłaty za usługi świadczone klientom indywidualnym, Raport Związku Banków Polskich, Warszawa 2006.
 9. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 10. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, red. W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 11. Sytuacja finansowa banków w 2006 r. Synteza, NBP, Warszawa 2007.
 12. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.
 13. Węgierscy bankowcy górą, "Rzeczpospolita" z 12-13 maja 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu