BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Fundusze hedgingowe jako innowacyjna forma inwestowania na rynkach finansowych
Hedge Funds as Innovative Form of Investing in Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 257-269, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Fundusze hedgingowe, Inwestycje finansowe, Rynki finansowe, Innowacje finansowe, Nadzór nad rynkiem finansowym
Development potential, Hedge fund, Financial investment, Financial markets, Financial innovations, Financial market supervision
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Jedną z coraz częściej spotykanych form inwestowania na współczesnych rynkach finansowych są fundusze hedgingowe (hedge funds). Podmioty te są rodzajem nowoczesnych instytucji zbiorowego inwestowania, charakteryzujących się bardzo specyficzną polityką inwestycyjną oraz relatywnie niewielką kontrolą ze strony instytucji nadzoru finansowego. Ich oferta skierowana jest przede wszystkim do bardzo zamożnych osób fizycznych, które chcą osiągać wysokie zyski i akceptują podwyższone ryzyko. Istotą działalności funduszy hedge jest zarabianie pieniędzy niemal w każdych warunkach rynkowych. Żeby osiągnąć ten cel, fundusze dywersyfikują portfele inwestycyjne, lokują środki w nietypowe aktywa, stosują złożone techniki finansowe, a także korzystają często z dźwigni finansowej, krótkiej sprzedaży oraz strategii budowanych na bazie instrumentów pochodnych. Ze względu na to, że fundusze hedgingowe często osiągają stopy zwrotu wyższe niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe czy emerytalne, przy jednoczesnej niewielkiej liczbie ich upadłości, w wielu krajach obserwuje się bardzo duże zainteresowanie nimi. Wobec często spotykanej niejednoznacznej oceny działalności funduszy hedge, a także wobec coraz większego zainteresowania tą formą inwestowania w Polsce, celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty funkcjonowania funduszy hedge oraz określenie możliwości ich rozwoju na polskim rynku finansowym.(fragment tekstu)

Hedge funds are fast developing financial institutions strongly influencing financial markets in many countries. Their role in risk transferring, stock liquidity enhancing and derivatives markets development is substantial. Hedge funds are entities with very limited access to retail investors. They also implement very specific investment policies and complex financial techniques based on financial leverage, short selling of stock, as well as derivatives combination. Because of a lack of strict investing norms, limited transparency and lack of substantial supervisory of national financial supervisory institutions, the hedge funds are usually perceived as very risky. However, they also give to the investors the effective alternative in comparison with traditional financial institution offer. In last several years the substantial increase of the hedge funds market was observed. Also, hedge funds offer started to expand in Poland. Because of the general hedge funds significance in the global financial market this article presents the nature of such funds, their investing basis, as well as describes their development potential o Polish financial market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternatywa dla bessy, "Forbes" 2007, nr 1.
 2. Banasiak M., Gudaszewski W., Kotwa E., Charakterystyka funduszy hedgingowych, "Rynek Terminowy" 2005, nr 1.
 3. Dębski W., Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego, w: Rynki finansowe, red. H. Mamcarz, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 4. Hedge funds: Developments and Policy Implications, "ECB, Monthly Bulletin", January 2006.
 5. Hedge fund, http://en.wikipedia.org.
 6. History of hedge funds, Greenwich Alternative Investments, www.greenwichai.com.
 7. Kaczmarczyk M., W poszukiwaniu alfy, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 4.
 8. Mazurek J., Strategie funduszy alternatywnych, http://www.skarbiec.biz/.
 9. Wojtaszek J., Fundusze hedgingowe, ww.inwestycje.pl.
 10. www.greenwichai.com.
 11. www.investors.pl.
 12. Zalewski G., Fundusze hedgingowe - nowy rodzaj inwestycji, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
 13. Zalewski G., Inwestycyjny Olimp, "Forbes" 2006, nr 7.
 14. Zalewski G., Klienci funduszy hedge, www.inwestycje.pl (26.04.2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu