BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuta Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Narzędzia promotion-mix w kampaniach wyborczych
Promotion Mix Tools in Election Campaigns
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 1(9), s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Urynkowienie
Słowa kluczowe
Promocja-mix, Kampania wyborcza, Marketing polityczny
Promotion-mix, Election campaign, Political marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeniesienia narzędzi promocji-mix z marketingu komercyjnego na grunt polityczny. Współczesna literatura dostarcza nam wielu przykładów narzędzi marketingu wyborczego. Podstawowy podział jest zbieżny z narzędziami marketingu komercyjnego, a więc obejmuje reklamę polityczną, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni oraz public relations. Instrumenty te określa się mianem promocji-mix. Każde z wyróżnionych narzędzi marketingu wyborczego posiada szeroki zasób stosowanych technik i działań, które wykorzystują kandydaci, aby osiągnąć wyborczy sukces. Najlepsze efekty uzyskać można stosując kompatybilnie wszystkie te elementy, tak aby stworzyć spójny wizerunek kandydata. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show a transfer of promotion mix tools of the commercial marketing into the politics. The contemporary literature provides us with many examples of electoral marketing tools. The basic division is in line with the commercial marketing tools and includes: political advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing and public relations. These instruments are defined as promotion mix. Each of the indicated electoral marketing tools has a wide selection of techniques and activities which are used by the candidates to achieve the electoral success. The best results can be obtained through a compatible application of all the elements in order to create a consistent image of the candidate. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajka Z., (2004) Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, "AIDA", nr 6/94, s. 5-17.
 2. Barney D., (2008) Społeczeństwo Sieci, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 3. Dolińska D., (2009) Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Jabłoński A., Sobkowiak L., red., (2009) Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5. Karwat M., (2004) Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa, Warszawa: Elipsa.
 6. Mazur M., (2007) Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Mrozowski M., (2001) Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 8. Pawełczyk P., (1999) Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
 9. Rydel M., (2001) Komunikacja marketingowa, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 10. Sokołowski M., (2009) Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Szpunar M., (2007) Media a polityka, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 12. Wiszniowski R., (2000) Marketing wyborczy, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu