BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojecka Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego
The Importance of Green Areas in Public Places and their Impact on the Quality of Urban Life
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 1(9), s. 48-54, fot., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Urynkowienie
Słowa kluczowe
Miasto, Ochrona terenów zielonych, Jakość życia, Zagospodarowanie przestrzenne, Przestrzeń publiczna
City, Protection of green areas, Quality of life, Spatial development, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestrzeń publiczna pełni istotną rolę w życiu każdego człowieka bez względu na wiek. Jednakże pewne elementy przestrzeni publicznej stanowią o jej przeznaczeniu, a tym samym posiada cechy umożliwiające korzystanie z niej w określony sposób. W pracy omówię znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Tereny zielone w przestrzeni miejskiej pełnią istotną rolę, gdyż poprawiają standard życia mieszkańców miast, przy ciągłym wzroście aglomeracji miejskiej. Powstają ogrody dachowe, skwery, bulwary, pareczki, zieleńce przy budynkach mieszkalnych, jak również w okolicach innych obiektów poprawiając jakość życia człowieka. Tereny zieleni miejskiej w przestrzeni publicznej są obecnie istotnym składnikiem jej struktury oraz tworzą szczególną przestrzeń społeczną. (abstrakt oryginalny)

Public places perform a significant role in lives of people regardless their age. However some elements of the public area define its application, and at the same time the features of the place define its usage. The study presents the importance of green areas in public places and their influence on the quality of life in the city. The green areas play significant role because they improve the standard of living of the citizens in the cities that constantly extend their areas. There are created roof gardens, squares, boulevards, parks and lawns next to the residential and non-residential buildings which improve the standard of living. The green areas in the city public places are presently significant elements in the structure of public places and they create specific social areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akincza M., Knercer-Grygo U., (2012) Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej - fanaberia czy uzasadniona potrzeba [w:] Kardasz C., Możdżeń J., Spychaj M., red., Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika.
 2. Alyson Hurt from Alexandria, Va., USA, (2013) http://www.optigruen.pl/ [3.10.2013].
 3. Badanie preferencji potencjalnych użytkowników zielonych dachów, (2009) http://dachy.info.pl/branza/badanie-preferencji-potencjalnych-uzytkownikow-zielonych-dachow/, "Dachy" nr 1 (109) /2009 [29.09.2013].
 4. Barcik A., (1990) Aksjologiczne ujęcie środowiska jako przestrzeni życiowej człowieka [w:] Wódz J., red., Problemy świadomości ekologicznej, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 5. Czachowska A., (2013) Zielone miasta - w stronę przyszłości! http://www.miejskajazda.pl/o-akcji/8_Sendzimir.pdf [3.10.2013].
 6. Czekaj K., Wódź J., (1991) Miasto - ekologia społeczna - patologia społeczna, Katowice: Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1241.
 7. Global Garden Report, (2012) http://www.husqvarna.com/files/articles/Global_Garden_Report_2012.pdf [30.09.2013].
 8. Kosmala M., Błaszczyk M., (2012) Społeczny wymiar zieleni i jej wpływ na jakość życia mieszkańców miast, "Przegląd Komunalny", nr 8 (251)/2012, http://e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=15037 [30.09.2013].
 9. Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., (2006) Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Mini ekosystem w łazience, (2010) http://gardenblog.pl/mini-ekosystem-w-lazience/ [20.09.2013].
 11. Pokorski J., Siwiec A., (1998) Kształtowanie terenów zieleni, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 12. Sajdok K., (1990) Świadomość ekologiczna a etyka środowiska [w:] Wódz J., red., Problemy świadomości ekologicznej, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 13. Sutkowska E., (2006) Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji [w:] Gliński J., red., Teka architektury, urbanistyki i studiów krajobrazowych Tom II, Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2 pkt 6, Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717.
 15. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, art. 3 ust. 15, Dz. U. z 1980 r., nr 3, poz. 6.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 5 ust. 21, Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880.
 17. Zielone dachy miejskich autobusów, (2010) http://gardenblog.pl/zielone-dachy-miejskich-autobusow/ [3.10.2013].
 18. Zielone dachy w Polsce, (2010) http://gardenblog.pl/zielone-dachy-w-polsce/2010 [29.09.2013].
 19. Zielony taras, na dachu możemy posadzić trawę, kwiaty, małe krzewy lub drzewka, (2011) http://www.mmlublin.pl/371848/2011/5/26/zielony-taras-na-dachu-mozemy-posadzic-trawe-kwiaty-male-krzewy-lub-drzewka?category=magazyn [25.06.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu