BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyaram Lata (Indian Institute of Technology, Madras, India)
Tytuł
Towards Developing Global Leadership
W kierunku rozwoju globalnego przywództwa
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2014, no 10, s. 9-19, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Globalizacja, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Leadership, Globalization, Company on the international market
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Gwałtowna globalna ekspansja, zmiana modeli biznesowych, międzynarodowe fuzje i przejęcia, a także ciągle zmieniająca się technologia sprzyjają wielkim możliwościom. Jednocześnie nigdy wcześniej brak przywództwa nie był tak mocno odczuwany w przedsiębiorstwach, zwiększających obszary swojej działalności międzynarodowej. Liderzy korporacyjni stoją bowiem przed koniecznością zmiany drogi myślenia i sposobu przewodzenia. W artykule wzięto pod uwagę literaturę przedmiotu poświęconą globalnemu przywództwu, a także zaprezentowano opinie autora w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na brak jasno określonej istoty globalnego przywództwa, która rozmywa się poprzez powszechnie panujące przekonanie, że brakuje kompetentnych globalnych pracowników, gdyż większość organizacji nie jest pewna co do tego, czy ma pracowników obdarzonych cechami przywódczymi, którzy sprostają aktualnym i przyszłym potrzebom organizacyjnym. Co zatem powinno się stać, aby zaradzić tej sytuacji? Przedsiębiorstwa muszą ukierunkować się na nowo na poprawę własnych działań rozwojowych, ze szczególnym naciskiem na rozpoznanie złożoności globalnego środowiska, i czym prędzej przyjąć perspektywę globalną. W artykule zaprezentowano także najważniejsze wnioski i praktyki przywódcze stosowane w Indiach, skupiające się na gotowości do szybszego zwiększania zasięgu międzynarodowego oraz na efektywności przywódczej, opartej na metodach rozwoju przywództwa globalnego poprzez aktualizację potencjału ludzkiego, obserwację oraz doświadczenie. (abstrakt oryginalny)

Rapid global expansion, shifting business models, international mergers and acquisitions, and ever-changing technologies all hold great possibilities. But nowhere is the dearth of leadership felt more strongly than in those organisations that are expanding their global reach. Corporate leaders are confronting a serious need for new ways of thinking and leadership. This paper takes account of global leadership literature and presents the author's viewpoint. It explores the fuzzy nature of global leadership challenges to this commonly supposed proposition as there is persistent concern about the lack of globally competent personnel because most organisations are not confident that they have the leadership to address current and future needs. What can they do to improve? Organisations need to refocus on improving their development efforts with clear emphasis on recognising the reality of the complex global environment and developing much needed global perspectives early on. The paper also presents some key learnings for India's business leadership on readiness for faster global reach and leadership effectiveness focusing on methods of global leadership development as the actualisation of human potential, observation, and experience. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gupta, A. K. and Govindarajan, V. (2002) "Cultivating a Global Mindset". Academy of Management Executive 16 (1): 116-26, http://dx.doi.org/10.5465/ame.2002.6640211.
  2. Harris, P. R., Moran, R. T. and Moran, S. V. (2004) Managing Cultural Differences - Global Leadership Strategies for the 21st Century. Sixth Edition. Oxford: Butterworth-Heinemann / Elsevier.
  3. Kefalas, A. G. (1998) "Think Globally, Act Locally". Thunderbird International Business Review 40 (6): 547-62, http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-6874(199811/12)40:6<547:: aid-tie3>3.0.co;2-f.
  4. Perlmutter, H. V. (1969) "A Drama in Three Acts... The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation". Columbia Journal of World Business, January-February: 9-18.
  5. Robinson, D. A. and Harvey, M. (2008) "Global Leadership in a Culturally Diverse World". Management Decision 46 (3): 466-80, http://dx.doi.org/ 10.1108/00251740810863898.
  6. Sloan, E. B., Hazucha, J. F. and Van Katwyk, P. T. (2003) "Strategic Management of Global Leadership Talent" in W. H. Mobley and P. W. Dorfman (eds) Advances in Global Leadership. Volume 3. New York: JAI.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2014.1002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu