BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieciura Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewolucja podejścia do wartości firmy w polskim prawie bilansowym
The Evolution of Attitudes Towards Goodwill in Polish Balance Sheet Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 19-30, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Prawo bilansowe, Rachunkowość, Regulacje prawne
Enterprise value, Balance law, Accounting, Legal regulations
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W praktyce gospodarczej jest tak, że ceny przedsiębiorstw, będących przedmiotem obrotu na rynku, w wielu przypadkach w znacznym stopniu odbiegają od ich wartości księgowej czy nawet rynkowej. Dlaczego dzieje się tak, że inwestorzy są gotowi - w niektórych przypadkach - zapłacić za przedsiębiorstwo dużo więcej niż wartość jego majątku pomniejszona o zobowiązania? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Teoretycy i praktycy wielu dziedzin nauki, próbując na nie odpowiedzieć, wprowadzili do rachunkowości kategorię nazywaną "wartością firmy" (ang. goodwill), która obejmuje różnicę między wartością podmiotu wynikającą z jego ksiąg rachunkowych a wartością postrzeganą przez inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie z punktu widzenia rachunkowości podejścia do wartości firmy ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji, jaka miała miejsce w tym zakresie w polskim prawie bilansowym.(fragment tekstu)

Goodwill is one of the most difficult categories of balance sheet law. It was known to Polish science and practice of accountancy as early as in the mid-war period of the 20th century. Official regulations pertaining to goodwill in Polish accountancy law appeared in 1991 in the Decision of the Minister of Finance on rules on bookkeeping dated 15th January. From that time on the attitude towards including and settling this specific element of assets changed with changes or updating key legal acts regulating the rules of accountancy. In spite of that the current rules of Polish balance sheet law are completely different from the regulations of International Accounting Standards as far as including and settling goodwill is concerned.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fałowska-Kupis M., Izdebska M., Wartość firmy w ujęciu podatkowym i bilansowym, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 12.
  2. Ignatowski R., Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
  3. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
  4. Skrzywan S., Kontrola w przedsiębiorstwie, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1949.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu