BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochański Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategiczna karta wyników jako instrument wspierania przedsiębiorczości
Balanced Scorecard as an Instrument Supporting Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 31-37, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa
Balanced Scorecard (BSC), Entrepreneurship, Enterprises, Corporation strategies
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Przedsiębiorczość to zespół określonych cech i zachowań charakterystycznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to zdolność do budowania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który pragnie odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku, musi łączyć praktykę z teorią. Powinien mieć opracowaną nie tylko dobrą strategię, lecz również zdolność do jej prawidłowej realizacji. Aby nadać wspólny kierunek działaniom poszczególnych jednostek organizacyjnych, aby wszyscy pracownicy optymalnie pracowali na rzecz przedsiębiorstwa oraz aby zmierzyć stopień realizacji strategii, stosowana jest strategiczna karta wyników (balanced scorecard). Celem pracy jest przedstawienie narzędzia rachunkowości zarządczej - strategicznej karty wyników, jako ważnego elementu wspierającego działalność przedsiębiorstwa. Umożliwi to zaprezentowanie działań, które powinny zostać podjęte przy kreowaniu spójnej strategii przedsiębiorstwa i poszukiwaniu sposobów jej prawidłowej realizacji. Strategiczna karta wyników pozwala przełożyć ogólną wizję strategiczną na działania operacyjne i cele indywidualne przejrzyste dla pracowników wszystkich szczebli organizacji. (fragment tekstu)

The article presents the strategic scorecard as the tool of supporting of the enterprise. The author presents the exercises of this tool. There are presented also potential uses of this tool of the management accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
  3. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1136, Wrocław 2006.
  5. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu