BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Surmacz Anna Owidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fuzje i przejęcia - strategia szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa
Mergers and Acquisitions - A Strategy for Rapid Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 39-47, tab.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Mergers and acquisitions, Company development strategy, Enterprise development
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Fuzje i przejęcia coraz częściej traktowane są jako najskuteczniejsza metoda osiągania dynamicznego tempa wzrostu, a łączące się przedsiębiorstwa spodziewają się uzyskać różnego rodzaju korzyści. Przesłanek jest wiele (marketingowe, operacyjne, finansowe, inwestycyjne itp.), przy czym są one coraz bardziej skomplikowane oraz zmienne, zależą bowiem od obszaru działania przedsiębiorstw oraz zakresu, w którym są przeprowadzane. Fuzje i przejęcia są stałym elementem gospodarki każdego kraju, w tym Polski. Dotychczas głównym problemem w rozwoju firm poprzez fuzje i przejęcia były bariery finansowe wiążące się z utrudnionym dostępem do kapitału i źródeł finansowania. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że w rozwiązaniu tych problemów pomocne są fundusze europejskie. Rynek fuzji i przejęć w kraju rozwija się szybciej dzięki większej aktywności spółek giełdowych. Branża firm, które dokonały przejęć, jest bardzo szeroka, począwszy od sektora spożywczego przez branżę budowlaną, kończąc na wydawniczej. (fragment tekstu)

This article focuses on various strategic ways for the company's growth. It analyzes advantages and disadvantages of these ways, especially of Merger and Acquisitons. One of the most fundamental motives for M&As is growth. Companies seeking to expand are faced with a choice between internal growth and growth through M&As. Internal growth may be a slow and uncertain process. Growth through Merger and Acquisitons may be a much more rapid process, although it brings with it is own uncertainties. Article also presents history of acquisitions, on example Johnson & Johnson company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boom na rynku fuzji i przejęć, "Gazeta Parkiet", 18.01.2007.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, PSB, Kraków 2002.
 3. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, Dom Organizatora, Toruń 2004.
 4. Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 1998.
 5. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2002.
 6. Hook J.C., Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, LIBER, Warszawa 2002.
 7. Hucik-Gaicka S., Walka konkurencyjna przedsiębiorstw poprzez alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, www.inwestycje.pl (15.03.2007).
 8. Johnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, Warszawa 2000.
 9. Mergers, acquisitions, and corporate restructuring, red. P.A. Gaughan, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
 10. Nałęcz K., doradca finansowy Money Expert SA, Przejęcia i fuzje wspomagają rozwój firm, www.egospodarka.pl (13.11.2006).
 11. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, C.H. BECK, Warszawa 1997.
 12. Strategor, zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
 13. Szałaj M., Rynek fuzji i przejęć w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004.
 14. Zelek A., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.
 15. Zespół Fuzji i Przejęć KPMG, Czy fuzje i przejęcia to nadal dobry sposób na rozwój?, "Gazeta Giełdy Parkiet", 28.04.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu