BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne jako forma interwencji państwa wspierająca rozwój przedsiębiorczości
Special Economic Zones as a Form of State Intervention Supporting Development of Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 49-60, tab.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Państwo, Rozwój przedsiębiorczości
Special economic zones, State, Entrepreneurship development
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga podjęcia przez państwo działań interwencyjnych zmierzających do wyrównywania szans rozwojowych na obszarach objętych regresem. Ingerencja państwa w mechanizm wolnorynkowy polega między innymi na tworzeniu wyodrębnionych terytorialnie stref przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) traktowane są jako innowacyjny instrument polityki regionalnej państwa, który jednocześnie budzi kontrowersje. Tworzenie SSE wpływa na mechanizm konkurencji, prowadzi do uprzywilejowania podmiotów, które działają na terenie strefy. Stąd ustawowo są uregulowane działalność stref oraz ich delimitacja ze względu na kryterium ilościowe (liczba stref i zajmowany przez nie obszar) i jakościowe (rodzaj podmiotów działających w strefach, przedmiot prowadzonej przez te podmioty działalności, rodzaj przysługujących im preferencji). Celem artykułu jest przedstawienie roli oraz mechanizmu działania specjalnych stref ekonomicznych ze szczególnych uwzględnieniem ich wpływu na lokalną przedsiębiorczość. (fragment tekstu)

Special Economic Zone (SEZ) is a separated area in which manufacturing or distribution activities can be conducted on preferential terms. The purpose of SEZs is to support regional development. The article has probed the influence of SEZs on local entrepreneurship in quantity and quality aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Danielak W., Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) - teraźniejszość i przyszłość, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 21, Szczecin 2008, s. 40.
  2. Ickiewicz J., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2007, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 423.
  3. Kurczewska B., Interwencjonizm państwowy i jego rola w gospodarce, http://mikro.univ. szczecin.pl/bp/pdf/6/0.pdf.
  4. Nakonieczna-Kisiel H., O roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim handlu zagranicznym, "Firma i Rynek" 2007, nr 1, s. 27.
  5. Poniatowicz M., Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego - próba systematyzacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Szczecin 2007, s. 284.
  6. Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  7. Special Economic Zones. Performance, lessons learned, and implications for zone development, "The World Bank Group", April 2008, s. 2, www.fias.net.
  8. Specjalne strefy ekonomiczne. Badanie - edycja 2007 r. Raport KPMG, "Doradztwo Gospodarcze" 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu