BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rumiński Robert (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzysy bankowo-finansowe na świecie. Przypadek Szwecji i USA
World Banking and Financial Crises - The Case of Sweden and USA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 61-69
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Kryzys bankowy, Kryzys finansowy, Zarządzanie w kryzysie
Banking crisis, Financial crisis, Crisis management
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Szwecja, Stany Zjednoczone Ameryki
Sweden, United States of America (USA)
Abstrakt
Pojawieniu się instytucji bankowych (domy bankowe w starożytnym Rzymie) towarzyszyły kryzysy bankowe (na przykład w 33 r. n.e.). Na podstawie publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego kryzys bankowy można zdefiniować jako rzeczywistą oraz potencjalną chęć wycofywania kapitału z banku, zachwianie jego płynności finansowej oraz upadłość, powodujące zaprzestanie regulowania zobowiązań, co, z kolei, wymusza podjęcie odpowiednich działań przez rządy - udzielenie pomocy, w celu uniknięcia eskalacji zjawiska i jego negatywnych konsekwencji. Kryzys finansowy to sytuacja, w której duża grupa instytucji finansowych dysponuje aktywami o wartości rynkowej niższej od ich zobowiązań. Prowadzi to do przesunięć w ich portfelach inwestycyjnych, a nawet upadku niektórych instytucji finansowych. W niniejszym artykule zostały podjęte rozważania na temat podobieństw, różnic i analogii pomiędzy kryzysem finansowym w Szwecji, który miał miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a obecnym kryzysem finansowym w Stanach Zjednoczonych (na początku XXI wieku).(fragment tekstu)

The article deals with the current issues of banking and financial crises in well developed countries. In particular it aims to present similarities, differences as well as analogies between the Swedish financial crisis in early nineties and current financial crisis in the United States of America. The author presented the definition of the financial crisis as well as banking crisis and listed all the financial and banking crises since the II World War. Finally, the important factors influencing the Swedish and American financial systems and their globalization and deregulation related problems were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Englund P., The Swedish Banking Crisis: Roots and Consequences, "Oxford Review of Economic Policy" 1999, vol. 15, no. 3.
  2. Gavin M., Hausmann R.,The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context, "Office of the Chief Economist Inter-American Development Bank", 27.01.1998.
  3. Ingves S., Swedish Experiences of Monetary Policy with An Inflation Target, Conference on Inflation Targeting, Budapest, Hungary 2007.
  4. Jaffee D.M., The Swedish Real Estate Crisis, SNS Forlag, Stockholm 1994.
  5. Kaminsky G.L., Reinhart C.M., The twin crises: The causes of banking and balance of payments problems, "American Economic Review", vol. 89, s. 473-500.
  6. Korpl T., Levin H., Precarious Footing: Temporary Employment as a Stepping Stone out of Unemployment in Sweden, "Work, Employment & Society" 2006, vol. 15, no. 1.
  7. Kowalik T., "Wrogie" państwo opiekuńcze, "Przegląd" 2005, nr 47.
  8. Rai S.K., Central Banking System - A Bench Marking Study of India and Sweden, Management Development Institute, Gurgaon, India and Jonkoping International Business School, Sweden 2008.
  9. Sundarajan V., Balino T.J.T., Banking crises: cases and issues, IMF, Washington, D.C. 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu