BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Kazimierz (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku), Ziółkowski Romuald (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zagadnienia innowacji i innowacyjności w turystyce i rekreacji
Elements of the Innovation and Innovative Character Chosen in Tourism and Recreation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 47-58, rys.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Turystyka, Rekreacja
Innovations, Innovative character, Tourism, Recreation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacje są ważnym zjawiskiem współczesnego życia gospodarczego i istotnym czynnikiem rozwoju. Jak stwierdzono w artykule, turystyka i rekreacja, w porównaniu z innymi dziedzinami życia gospodarczego (i innych organizacji) są postrzegane jako sektor wtórnie wykorzystujący innowacje i innowacyjność. Jednak mogą one przynosić bardzo pozytywny skutek, zarówno w sferze podaży, jak i popytu. W artykule wskazano na wybrane elementy tych zjawisk, które, biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu, stale się rozwijają i zarówno w turystyce, jak i rekreacji mogą mieć charakter innowacji absolutnych. Jednocześnie można stwierdzić, że turystyka generuje innowacje zarówno o charakterze absolutnym, jak i wtórnym. Przy czym główną determinantą dyfuzji innowacji w sektorze turystycznym jest czynnik ludzki, a w szczególności związany z dopływem nowych, wykształconych kadr.(fragment tekstu)

Innovations are an important phenomenon of the contemporary economic life and the signifi cant factor of development. How it is stated in the paper, tourism and recreation when compared to other economic domains (and other organizations), they are perceived as the sector secondary utilizing innovations and innovative character. However they are able to bring very positive results both in the sphere of the supply and demand. Chosen elements of these phenomena, that are still being developed in tourism and recreation and considering literature of the subject, are pointed in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 2. K. Michałowski, B. Łagowska, Potrzeby i możliwości wykorzystania ekosystemów leśnych w prozdrowotnej aktywności ruchowej, w: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska 2006, s. 117.
 3. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 4. J.A. Allen, Scientifi c Innovation and Industrial Prosperity, Longan, London 1966.
 5. P. Skarzynski, R. Gibson, Innovation to the Core. A Blueprint for Transforming the Way Your Company Innovates, Harvard Business Press, Boston 2008.
 6. N. Georgescu-Roegen, Energy and Economic Myths, New York, Toronto, Oxford 1976.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Licharski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 8. J. Penc, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 9. J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 10. P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. E. Mazur, Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 12. A. Niedziółka, Innowacyjne usługi rekreacyjne jako determinanta rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim, w: Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, t. II: Rodzaje innowacji, red. M. Adamowicz, SGGW, Warszawa 2008, s. 231.
 13. H. Borne, A. Doliński, Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa 1998.
 14. P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 15. M. Stelmach, Efektywność rekreacyjnego uprawiania windsurfi ngu w treningu zdrowotnym dorosłych osób, w: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej, PWSZ, Biała Podlaska 2006, s. 152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu