BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie witryny www w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw turystycznych
Role of Web-Page in Shaping the Competitive Advantage of Tourist Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 59-71, rys., tab.
Słowa kluczowe
Witryny internetowe, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo turystyczne
Internet websites, Competitive advantage, Tourist enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wykorzystania witryny WWW w działalności przedsiębiorstw turystycznych oraz ocena jej wpływu na kształtowanie przewagi konkurencyjnej w ujęciu marketingowym. W związku z tym, w okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku przeprowadzono badania ankietowe na organizatorach i pośrednikach turystycznych. Najpierw zebrano dane o wszystkich podmiotach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych (dane dostępne na stronie http://turystyka.mg.gov.pl), po czym wyselekcjonowano podmioty mające witryny WWW (tabela 1). W tym celu posłużono się wyszukiwarką google.pl - jako słowa kluczowe wpisywano nazwę firmy bądź, jeśli istniała taka potrzeba, również adres firmy. Na podstawie otrzymanych wyników wybrano osiem województw, w taki sposób, aby reprezentowały różne części kraju i by uzyskać różną liczbę podmiotów posiadających witryny WWW. Ostatecznie do przeprowadzenia badań wybrano podmioty z województw: lubuskiego (najmniejsza liczba podmiotów posiadających witrynę WWW), mazowieckiego (największa liczba podmiotów z witryną WWW), lubelskiego (najmniejszy odsetek podmiotów posiadających witrynę WWW), małopolskiego (największy odsetek podmiotów z witryną WWW), podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.(fragment tekstu)

Progress of information technology is causing tourists to get used to easier and quicker access to current information. Internet is becoming the base of this habit. Currently, no company, including ones operating in the tourist trade can not allow themselves not to have a web site because it could lead to the loss of customers. Just few years ago possession of a webpage was a proof of modernity of the company and helped to create the advantage over other competitors. Currently, this type of activity is being treated as a natural stage of the company development. Owners of tourist companies, including management personnel, are showing understanding but also determination in the usage of modern information technologies to develop activity of their companies. However possessing the web page and the access to the Internet network is merely the preliminary stage of running the e-commerce. The article presents the analysis and estimation of the usage of the web-page as a tool for shaping the competitive advantage. The work results are based on poll examinations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Miecznikowski, Rynek technologii informatycznych i jego wykorzystanie w sektorze turystycznym. "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 17-22.
 2. E. Nawrocka, Wpływ globalizacji w sektorze turystycznym na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, Wydawnictwo Betagraf, Poznań 2006, s. 31-40.
 3. M. Goliński, Gospodarka i informacja, w: W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 141.
 4. R. Ziółkowski, Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Politechnika Białostocka, Białystok 2007.
 5. J.M. Ruszkowski, Nowoczesne systemy informatyczne narzędziem informacji w turystyce, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 33-38.
 6. Konkurencyjność gospodarki Polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 7. A. Nowakowska, Wybrane tendencje w turystyce światowej w świetle procesów globalizacji, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004, s. 17.
 8. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 9. J. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1996.
 10. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 11. R. Ziółkowski, Usługi internetowe w branży hotelarskiej, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2008, s. 411-419.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu