BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Marek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Skłonność do zapłaty a cena wstępu do atrakcji turystycznej
Pricing And Willingness To Pay: the Case of Visitor Attraction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 101-114, rys., tab.
Słowa kluczowe
Turystyczne atrakcje, Cena produktu
Tourist attraction, Product price
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształtowanie cen wstępu do atrakcji turystycznych jest procesem złożonym. Wskazówką pomocną w ustalaniu optymalnej ceny wstępu jest oszacowanie wartości atrakcji postrzeganej przez klienta. Metodą do tego służącą, a wykorzystywaną zwłaszcza do wyceny dóbr niekomercyjnych, takich jak na przykład zasoby środowiska, jest metoda wyceny warunkowej (CVM). Znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do zasobów, które przynoszą korzyści, a ich wartość jest trudna do oszacowania w kategoriach rynkowych, gdyż nie podlegają one sprzedaży. Jako przykłady można tu przytoczyć choćby piękno krajobrazu naturalnego, kulturowego lub wartość zabytków architektury. Metoda ta może znaleźć także zastosowanie w szacowaniu ceny wstępu do atrakcji turystycznych. W niniejszym artykule podjęto próbę oszacowania optymalnej ceny wstępu do wybranych atrakcji turystycznych Wielkopolski i Kujaw oraz obliczenia współczynników elastyczności cenowej popytu dla badanych atrakcji.(fragment tekstu)

The aim of article was attempt to estimate the optimum entry price to chosen tourist attractions of Wielkopolska and Kujawy as well as the calculation of demand elasticity coeffi cients. In total 1737 questionnaires were collected in fi ve attractions. The method of contingent valuation was applied. The conclusions for managers of studied attractions were formulated as a result of analysis estimated optimum entry prices to attractions as well as curves of price elasticity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 2. S.V. Ciriacy-Wantrup, Capital returns from soil-conservation practices, "Journal of Farm Economics" 1947, no. 29, s. 1181-1196.
 3. K.G. Willis, Paying for Heritage: what price for Durham Cathedral?, "Journal of Environmental Planning and Management" 1994, no. 37, s. 267-278.
 4. N.A. Powe, K.G. Willis, Benefi ts received by visitors to heritage sites: a case study of Warkworth Castle, "Leisure Studies" 1996, no. 15, s. 259-275.
 5. K.G. Willis i G.D. Garrod, Estimating the Demand for Cultural Heritage: artifacts of historical and architectural interest, "Hume Papers on Public Policy" 1998, vol. 6, no. 3, s. 1-4.
 6. K. Kawagoe, N. Fukunaga, Identifying the Value of Public Services by the Contingent Valuation Method (CVM), NRI Papers, Nomura Research Institute 2001, no. 39.
 7. A. Huhtala, What Price Recreation in Finland? - A Contingent Valuation Study of Non-Market Benefi ts of Public Outdoor Recreation Areas, "Journal of Leisure Research" 2004, vol. 36, no. 1, s. 23-44.
 8. D.S. Noonan, Valuing Arts and Culture: A Research Agenda for Contingent Valuation, "Journal of Arts Management, Law & Society" 2004, vol. 34, no. 3, s. 205-221.
 9. D. Green, P. Blair, Framing and the Price Elasticity of Private and Public Goods, "Journal of Consumer Psychology", 1995, vol. 4, no. 1, s. 1-32.
 10. R.C. Mitchell, R.R. Carson, Using Surveys to Value Public Goods: the Contingent Valuation Method, Resources for the Future, Washington DC, 1989.
 11. S. Navrud, E.D. Mungatana, Environmental Valuation in Developing Countries: The Recreational Value of Wildlife Viewing, "Ecological Economics" 1994, no. 11, s. 135-151.
 12. L.C. Chase, D.R. Lee, W.D. Schulze i D.J. Anderson, Ecotourism demand and differential pricing of national park access in Costa Rica, "Land Economics"1998, no. 74, s. 466-482.
 13. 14 K. Lindberg i B. Aylward, Price Responsiveness in the Developing Country Nature Tourism Context: Review and Costa Rican Case Study, "Journal of Leisure Research" 1999, vol. 31, no. 3, 281-300.
 14. 15 J.I. Barnes, Wildlife Economics: A Study of Direct Use Values in Botswana's Wildlife Sector, Ph.D. Thesis, University of London 1998.
 15. R. Snaith, What price heritage? Estimating the price elasticity of demand for National Trust properties (and some related issues), w: Recreational economics and analysis, ed. G.A.C. Searle, Longman, Harlow 1975, s. 141-159.
 16. A.G. Bovaird, M.J. Tricker i R. Stoakes, Recreation management and pricing. The effect of charging policy on demand at countryside recreation sites, Aldershot, Gower 1984.
 17. R.C. Prentice, Pricing policy at heritage sites: how much should visitors pay?, w: Heritage Sites: Strategies for Marketing and Development, ed. D. Herbert, R. Prentice i C. Thomas, Aldershot, Avebury 1989.
 18. N. Kotler i P. Kotler, Museum Strategy and Marketing. Designing Missions. Building Audiences. Generating Revenue and Resources, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1998.
 19. T. Hill i P. Lewicki, STATISTICS: Methods and Applications. A Comprehensive Reference for Science, Industry, and Data Mining, StatSoft Inc., Tulsa 2006.
 20. J. Laarman i H. Gregersen, Pricing policy in nature-based tourism, "Tourism Management" 1996, vol. 17, no. 4, s. 247-254.
 21. S. Bailey, P. Falconer, M. Foley, G. McPherson i M. Graham, Charging for Admission to Museums and Galleries: Arguments and Evidence, "Museum Management and Curatorship" 1997, vol. 16, no. 4, s. 355-369.
 22. A. Fyall i B. Garrod, Heritage tourism: at what price?, "Managing Leisure" 1998, no. 3, s. 213-228.
 23. J. Ives, Prizefi ghting, "The Leisure Manager" 1998, February, s. 26-28.
 24. J. Thomas, Museums resent tourists, "Tourism: The Journal of the Tourism Society" 1998, no. 97, s. 19.
 25. K. Robinson, Future for tourist attractions, "ETB Insights" 1994, March, s. D29-40
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu