BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instrumenty zarządzania ceną usług hotelarskich
Price Management Instruments of Hotel Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 11, s. 19-28
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Instrumenty zarządzania, Usługi hotelowe, Cena produktu
Hotel industry, Management instruments, Hotel services, Product price
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ceny usług hotelarskich mogą być ustalane na różnych podstawach. Najbardziej znane są następujące formuły ustalania cen: 1. Kosztowa - określana na podstawie ceny jednostkowej świadczonej usługi wraz z marżą kosztów ogólnych obiektu hotelowego oraz oczekiwaną marżą zysku (najczęściej stosowana metoda ustalania cen w usługach, aczkolwiek nieprecyzyjna i niekorzystna dla konsumenta). 2. Konkurencyjna - uwzględniająca warunki cenowe podmiotów bezpośrednio konkurujących (przykładowo w Polsce ma to miejsce pomiędzy hotelami sieci Ibis i Campanille). 3. Popytowa - uwzględniająca możliwości nabywcze konsumentów na rynku (usługi międzynarodowych sieci hotelowych mają bardzo zróżnicowane ceny w różnych krajach, zależne od siły nabywczej i poziomu pozostałych cen produktów na rynku). 4. Porównań międzynarodowych - ceny na usługi hotelowe w kraju ustala się na poziomie zbliżonym do krajów sąsiedzkich (na przykład poprzez ustalanie cen w walutach międzynarodowych oraz przeliczanie na walutę krajową). 5. Porównań wartości substytutów - uwzględnianie relacji cenowych usług pomiędzy różnymi rodzajami obiektów noclegowych działających na tym samym obszarze. (fragment tekstu)

The article presents issues of price management in hospitality industry particularly considering price concepts of small and medium hotel industries. A general issues of price management in services referred to the hospitality industry were presented at the beginning. Next there was discussed the range of applied price instruments in decision making by hotel companies. There was made an attempt of interpretation of modern market practices in the fi eld of solution that decide about price management mainly in small and medium hotels comparing to the offers of hotel tycoons.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Simon, Zarządzanie cenami, Warszawa 1996.
  2. G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, Warszawa 1997.
  3. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Kraków 1992.
  4. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Warszawa 2007.
  5. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu