BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa. Wybrane zagadnienia
Development Directions of Modern Hospitality. Chosen Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 11, s. 41-50
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Rozwój
Hotel industry, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Należy stwierdzić, że rozwój współczesnego hotelarstwa, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest uwarunkowany wieloma czynnikami: turystycznymi (na przykład intensywność rozwoju ruchu turystycznego), hotelarskimi (na przykład podnoszenie jakości i rozszerzanie zakresu oferowanych usług hotelarskich), pozahotelarskimi i turystycznymi (na przykład wzrost dochodów realnych aktualnych i potencjalnych turystów). Działalność poszczególnych przedsiębiorstw oraz rynków hotelarskich podlega współczesnym wymaganiom technologicznym i globalizacyjnym, które bardzo często są inicjowane przez samych konsumentów.(fragment tekstu)

The paper presents problems connected with hotel business development in modern global tourism market. Hotel industry is one of the basic element of tourism services. One of basic conditions of the development of contemporary tourism is creations a suitable structure of hotel base. Hotel enterprises have to react to the occurring changes in their closer and more distant environment, as well as the changes resulting from technical progress, mainly the progress in telecommunication and the use of computers. The main directions of contemporary hospitality development in global market are: - construction of new standard and cheap hotels for mass tourists; - construction of new motor hotels and motels; - construction of luxury hotels with congress facilities; - hotel development in cruises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Skuteczne prowadzenie obiektu hotelarskiego i gastronomicznego, red. R. Gałecki, Warszawa 2001.
  2. B.J. Dąbrowska, Rozwój usáug turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problematyki, Gdańsk 2006.
  3. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Szczecin 2004.
  4. J. Sala, Strategie marketingowe grup hotelowych na rynkach międzynarodowych, w: Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy, red. A. Nowakowska, Chrzanów 2004, s. 75-77.
  5. M. i R Łazarkowie, Gospodarka turystyczna, Warszawa 2002.
  6. Witkowski, Hotelarstwo. Cz. II. Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Warszawa 2003.
  7. C. Witkowski, Podstawy hotelarstwa, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu