BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Formella Marlena (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Wojdakowski Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Komputerowe systemy rezerwacyjne w biurach podróży
Computer Reservation Systems in Travel Agencies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 55-68, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Komputerowe systemy operacyjne
Travel agency, Computer operating systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Komputerowe systemy rezerwacyjne - Computer Reservation Systems (CRS, które powstawały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku) i Global Dystribution Systems (GDS, tworzone w latach osiemdziesiątych) oraz Internet (w połowie lat dziewięćdziesiątych) - zrewolucjonizowały kanały dystrybucji i na zawsze zmieniły zasady funkcjonowania branży turystycznej. W dobie globalizacji ich posiadanie przestało być miarą nowoczesności i źródłem prestiżu firmy. Bez nich trudno jest biurom podróży sprostać wymaganiom współczesnego, niezwykle konkurencyjnego rynku.(fragment tekstu)

The purpose of the article is to present and analyses contemporary problems concerning functioning of travel agencies in confrontation with popularity of Information Technology and Communication System (ITC). A research project concerned utilization of computer reservation system in Tri-city travel agencies. From the quantitative and qualitative data analysis based on a survey it was revealed that 3/4 of the examined travel agencies had computer reservation systems. However, regional systems were used rather than global ones. With regard to service potential, CRSes were used by small subjects. Almost 60% of the respondents were satisfi ed with systems they used and did not plan to change them. The users rated highly the speed and size of database service available in the system. They also emphasized good technical effi ciency of the system, its simplicity and considered it user friendly. Every fourth of the travel agency did not have any systems. However, not insuffi cient competence of the users was an obstacle, but, in the opinion of the respondents, little usefulness at offi ce work and inappropriate to the benefits price of the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Buhalis, R. Law, Progress In information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after Internet - The state of eTourism research, "Tourism Management" 2008 nr 29, s. 609-623.
 2. S. Miecznikowski, Rynek technologii informatycznych i jego wykorzystanie w sektorze turystycznym, Zeszyty Naukowe US nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Informacja turystyczna, WNUS, Szczecin 2006, s. 21.
 3. M. Pietruszyńska, Web-reklama dźwignią turystyki, "Wiadomości Turystyczne" 2008, nr 22, s. 4.
 4. K. Kozłowska, Klient dobrze poinformowany, "Wiadomości Turystyczne" 2008, nr 16, s. 4.
 5. M. Nalazek, Konsolidacja GDS-ów, "Rynek Turystyczny" 2007, nr 2, s. 39-41.
 6. J. Moskała, Internetowe biura podróży, "Rynek Podróży" 2009, nr 1, s. 42.
 7. R. Marek, Determinanty i zakres wykorzystania Internetu w polskich biurach podróży, "Problemy Turystyki" vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa 2006, s. 177-188.
 8. W. Kramarz, D. Herman, Internet jako kanał dystrybucji produktu turystycznego, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, S. Bosiacki, J. Grell (red.), AWF, Poznań 2004, s. 193.
 9. M. Grzywa, M. Pociecha, Analiza aktywności turystycznej, w: Turystyka w badaniach naukowych, A. Nowakowska, M. Przydział (red.), WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 401.
 10. J. Gospodarek, Podstawy prawne składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej w zakresie usług turystycznych, w: Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym, A. Panasiuk (red.), WNUS, Szczecin 2001, s. 15-22.
 11. M. Pietruszyńska, Turystyczne trendy w e-commerce, "Wiadomości Turystyczne" 2008, nr 6, s. 6.
 12. H. Rosa, Czas ucieka - plajta temporalna, "Forum" 2008/2009, nr 52/53, s. 14-17.
 13. K. Wrzesińska, Biura podróży w globalnej wiosce, "Rynek Turystyczny" 2008, nr 10, s. 15-16.
 14. J. Szumilak, Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, Folia Turistica, AWF, Kraków 2007, s. 7-23.
 15. K. Felner, Rynek szerokopasmowych szans, "Wiadomości Turystyczne" 2008, nr 18, s. 1.
 16. J. Torbé, W internecie można więcej, "Wiadomości Turystyczne" 2008, nr 19, s. 10.
 17. Ph. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 18. J. Krupa, M. Gwóźdź, D. Komenda, Wykorzystanie Internetu w turystyce, w: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, J. Biliński, D. Sawaryn (red.), WSIiZ, Rzeszów 2003, s. 217.
 19. K. Weber, W.S. Roehl, Profi ling people searching for and purchasing travel products on the World Wide Web, "Journal of Travel Research" 1999, No 3 [37], s. 291-298.
 20. A. Szczeblewska, Concierge w biurze podróży, "Rynek Turystyczny" 2007, nr 2, s. 42-43.
 21. D. Zaraziński, Świat się zmienia, my musimy razem z nim, "Rynek Turystyczny" 2008, nr 10, s. 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu