BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki pomiędzy województwem zachodniopomorskim a Meklemburgią-Pomorzem Przednim
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus Bereich Zwischen Woiwodschaft Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 69-79, rys.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Turystyka
Region cross-border cooperation, Tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie, Meklemburgia-Pomorze Przednie
West Pomeranian Voivodeship, Mecklenburg-Vorpommern
Abstrakt
Sąsiedztwo poprzez granicę województwa zachodniopomorskiego z Meklemburgią- Pomorzem Przednim predysponuje te obszary do współpracy w zakresie gospodarki turystycznej. Ponadto za wzajemną współpracą przemawia także suma walorów turystycznych obu regionów, do których poza walorami specjalistycznymi (dla turystyki aktywnej) należy dodać szereg walorów wypoczynkowych i krajoznawczych (zarówno antropogenicznych, jak i przyrodniczych). Współpraca pomiędzy analizowanymi regionami realizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia turystyczne, a także inne instytucje zainteresowane rozwojem turystyki na tych obszarach. Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki pomiędzy województwem zachodniopomorskim a Meklemburgią-Pomorzem Przednim sprzyja przede wszystkim konsolidacji branży turystycznej, wymianie doświadczeń i informacji, tworzeniu wspólnych ofert turystycznych oraz transgranicznych produktów turystycznych, z których korzystają zarówno polscy, jak i niemieccy turyści. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie przesłanek i barier wzajemnej współpracy oraz przedstawienie przykładowych projektów turystycznych realizowanych wspólnie przez województwo zachodniopomorskie i Meklemburgię- -Pomorze Przednie.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D.E. Jaremen, E. Nawrocka, Rozwój współpracy transgranicznej - doświadczenia zachodnioeuropejskie, w: Gospodarka turystyczna. Problemy współpracy transgranicznej, A. Rapacz (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 29.
  2. M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007-2013, Centrum Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2004.
  3. U. Wich, Rola współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, w: Człowiek i środowisko. Gospodarka przestrzenna i komunalna. Problemy regionalizacji, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1997, s. 305.
  4. Gospodarka regionalna i lokalna, Z. Strzelecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu