BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ pracy pilota wycieczek na jakość pakietu turystycznego
The Role of Tour Operatores Focusing on Improving the Package Tour
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 143-154, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Jakość usług turystycznych, Turystyka
Quality of tourist services, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyłaniający się z badań obraz jakości oferowanej imprezy turystycznej wskazuje na odmienną postawę obu pilotów, a w konsekwencji odmienną satysfakcję klienta. W jednakowych warunkach pracy obydwaj piloci nadali różną jakość imprezie turystycznej organizowanej przez tego samego touroperatora. Należy zaznaczyć, że poprzez pryzmat pracy pilota oceniany jest także organizator. Według 100% ankietowanych pilot X godnie reprezentował organizatora, dzięki czemu biuro pozyskało wielu nowych zwolenników. Natomiast pilot Y w opinii 60% ankietowanych nie reprezentował godnie pracodawcy, dlatego ważne jest, by zatrudniać na tym stanowisku wyłącznie osoby kompetentne. Omawiana profesja opiera się przede wszystkim na kompetencji, która jest formą prowadzonej konkurencji na rynku usług turystycznych. Subiektywna ocena badania wskazuje, iż dobra jakość pakietu turystycznego to przede wszystkim wpływ pracy pilota wycieczek, dlatego istotne w działalności biura podróży jest prowadzenie badań jakości obsługi ruchu turystycznego. Dzięki rozmowom z osobami powracającymi z wypoczynku można sprawdzić, czy opieka danego pilota w pełni satysfakcjonuje klienta. Jednocześnie praca pilota jest bardzo ciekawym przypadkiem dla badań jakościowych z uwagi na jednoosobowość funkcji kierowniczej realizowanej w zespole, jakim jest grupa turystów.(fragment tekstu)

Customers requirements together with the development of competition in the market of tourism services is one of the most important elements in valuing the changing customers needs. The organizers of tourism events try to guarantee the highest level of qualifi cations for their employess and their ability to put together the best value holiday package suitable for the tourist.Their research has concluded that the pilot of trips are of vital importance in obtaininig these qualifi cations therefore enabling the employee to carry out their work in a most professional manner.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
  2. R. Karaszewski, Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
  3. J.M. Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York 1988.
  4. M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
  5. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002.
  6. Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, B. Meyer (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  7. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  8. T. Chudoba, Marketing w biurach podróży. Turystyka przyjazdowa, Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu