BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kształtowanie przestrzeni przez turystykę
The Shaping of Space by Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 193-204
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka, Przestrzeń geograficzna
Tourism, Geographic space
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród czynników kształtujących przestrzeń stale zwiększa się znaczenie turystyki, która dążąc do zaspokojenia potrzeb turystów, w coraz bardziej agresywny sposób zawłaszcza przestrzeń, eliminując inne rodzaje działalności i stając się głównym czynnikiem decydującym o wielkości, kształcie, strukturze i charakterze przestrzeni. Kształtowanie przestrzeni przez turystykę odbywa się na wszystkich płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, środowiskowej oraz przestrzennej. Procesy przestrzenne, tworząc nową jakość w przestrzeni, często powodują zaburzenie ładu przestrzennego, przyczyniając się do obniżenia atrakcyjności obszaru dla turystów, a w krańcowym przypadku nawet do zaniku funkcji i przestrzeni turystycznej. Coraz istotniejsze staje się więc dążenie do osiągnięcia i utrzymania ładu przestrzennego, bezpośrednio związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju, będące szansą dla zachowania atrakcyjności turystycznej regionów i ich dalszego rozwoju.(fragment tekstu)

A key characteristic of space is its limitation, which determines the scope and nature of its usage. In a space take place various human activities. Its share in occupying a space increases in proportion to their importance in the modern world. The growing importance of tourism as a way to spend leisure time, which consequences in a number of tourists and connected economic benefi ts, results in the fact that tourism becomes a major determinant of the type and nature of space. In particular, it is clearly visible in areas with a dominant tourism function, where spatial structure is shaped solely by tourism. The processes of creating a new spatial quality in the region may cause a spatial disorder, reducing the tourism attractiveness in the area and, in extreme cases, even a loss of tourism function in the region. It becomes increasingly important therefore to achieve and maintain the spatial order, which is directly associated with the achievement of the objective of sustainable development, which is an opportunity to preserve the attractiveness of tourist regions and their further development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Liszewski, M. Baczwarow, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, "Turyzm" 1998, t. 8, z. 1, s. 56.
 2. B. Włodarczyk, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999.
 3. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 4. S. Liszewski, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, "Turyzm" 2006, t. 16, z. 2, s. 7-21.
 5. S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" 1995, t. 5, z. 2, s. 94.
 6. Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2002.
 7. B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, WNUS, Szczecin 2008.
 8. B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 2004.
 9. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 10. B. Fiedor, Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 1 [14], s. 30-31.
 11. S. Nahotko, Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 12. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. J. Leśniak, Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1985.
 14. K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu