BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego
Tools and Directions of Stimulating of the Development of Enterprises and Institutions by Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 83-93
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Rozwój przedsiębiorstwa, Samorząd terytorialny, Pomoc dla przedsiębiorstw, Działalność gospodarcza, Rozwój społeczno-gospodarczy
Local government units, Enterprise development, Local government, Aid for enterprises, Business activity, Social economic development
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Z regionem, w którym działa dane przedsiębiorstwo lub inne podmioty i instytucje, wiążą się cele wynikające z misji społecznej, z wpływów politycznych i społecznych na poziomie regionalnym, prestiżu w regionie. Z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego (JST) cele wyznaczane przez przedsiębiorstwa i instytucje są zbieżne, choć pośrednio, z celami, do jakich dąży dana jednostka samorządu. Jednostka samorządowa, aby osiągnąć swoje cele, musi dysponować odpowiednim zabezpieczeniem finansowym. Obecnie system finansowy jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim jest zasilany przez funkcjonujące na danym obszarze przedsiębiorstwa oraz aktywnych zawodowo mieszkańców danej wspólnoty. W artykule skoncentrowano się na narzędziach i kierunkach wsparcia sektora przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego jako tych elementach, które - oprócz celów typowo biznesowych - sprzyjają i stymulują rozwój społeczno-gospodarczy w danej wspólnocie. Celem głównym jest wskazanie istoty i znaczenia podstawowych instrumentów stymulowania rozwoju będących w rękach samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

The article presents problems (trials) of supporting processes and the help given to enterprises by local government. One introduced main areas and directions of the help and the support and their aims, in this first of all from the point of view of goals of local government. Simultaneously one tried to evidence negative and affirmative aspects of the help and the support for enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
  2. Filipiak-Dylewska B., Strategia regionu a pozyskiwanie funduszy pomocowych, "Europa Regionum " 2001, Szczecin 2001, s. 167-186.
  3. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, AE, Poznań 1997.
  4. Parysek J., Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur społecznych, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań 1996.
  5. Popularna encyklopedia powszechna, FOGRA, Kraków 1996, t. 15.
  6. Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, ITS, Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu