BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania samorządu gminnego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości
Institutional and Extra Institutional Activities of the Local Government in the Interest of Supporting of the Local Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 95-104
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość lokalna, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Local government, District, Subsidies granted to enteprises, Local entrepreneurship, Institutional support of entrepreneurship
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Samorząd gminny odgrywa służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Społeczność tę tworzą mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. Każdy ze wskazanych rodzajów podmiotów jest zainteresowany rozwojem przedsiębiorczości. Mieszkańcy postrzegają w rozwoju przedsiębiorczości nowych miejsc pracy i wzrostu jakości życia. Przedsiębiorcy oczekują dobrego klimatu do rozwoju biznesu, a instytucje biznesu - partnerstwa i wsparcia ze strony samorządu lokalnego dla rozwoju inicjatyw, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Dlatego też ważne są rozważania dotyczące działań podejmowanych przez gminy w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Samorząd gminny może podejmować zarówno instytucjonalne, jak i pozainstytucjonalne działania, których efektem będzie rozwój przedsiębiorczości.(fragment tekstu)

The article presents directions of the activity of the local government for the purpose of supporting of the enterprise. The author talked over both possibilities of the utilization of first-hand tools , as and indirect. One evidenced the extra institutional support of the enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak B., Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSIE, Szczecin 2004.
  2. Filipiak B., Pomoc publiczna jako determinanta rozwoju lokalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 437, Szczecin 2006, s. 25-40.
  3. Filipiak B., Programy wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - stadium przypadku, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007, s. 434-443.
  4. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
  5. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
  6. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  7. Stańda B., Wierzbowska B., Bądź przedsiębiorczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu