BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny na przykładzie instrumentów polityki budżetowej stosowanych w mieście Szczecin
Stimulation of Economic Development by the Local Government Based on Financial Instruments Used in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 105-113
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Polityka budżetowa
Economic development, Local government, Local administration, Budgetary policy
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Zadaniem władz lokalnych jest koordynacja działalności wszystkich podmiotów gospodarujących tak, by była ona korzystna dla całego lokalnego systemu społeczno-gospodarczego. Wraz ze wzrostem samodzielności podmiotów gospodarczych, a jednocześnie ograniczeniami ekologicznymi i przestrzennymi rozwoju układów lokalnych wzrasta potrzeba, a nawet konieczność regulowania zachowań przestrzennych oraz łagodzenia i zażegnywania konfliktów, do których dochodzi między tymi podmiotami gospodarczymi. Wykonanie tych zadań przez organy samorządu lokalnego należy zaliczyć do działań określanych mianem stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego. W kontekście tego niezbędne wydaje się przywołanie teoretycznych i pragmatycznych przesłanek stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorząd gminny oraz wskazanie możliwości i instrumentów oddziaływania na lokalną sferę gospodarczą. Celem artykułu będzie zatem podkreślenie znaczenia gminnych instrumentów finansowych w rozwoju lokalnym oraz przedstawienie ich praktycznego zastosowania w mieście Szczecin.(fragment tekstu)

The effect of local authorities' actions should stimulate involvement of local communities in economic processes, which will increase economic activities of local enterprises. In the context of the above it seems essential to give theoretical guidance for stimulating economic development by the local government and to present different kinds of opportunities. The author focused on three following subjects: stimulation of local economic development - theoretical aspects and instruments influencing local economic development in the Szczecin.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kot J., Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 159.
  2. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8, s. 79-108.
  3. Sztando A., Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002, s. 210.
  4. Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1 (19), s. 65-66.
  5. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005, s. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu