BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Bzducha Ewa (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej
The Financing of Health Protection in Poland to with Other Countries of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 129-137, rys.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia
Health care protection, Health care financing, Expenditures on health care
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Finansowanie jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych systemów opieki zdrowotnej. W Polsce stał on się szczególnie dotkliwy w 2007 roku, kiedy to wielomiesięczne strajki lekarzy, żądających podwyżek wynagrodzeń, sparaliżowały szpitale. Od 1 stycznia 2008 roku wzrosło zapotrzebowanie na środki pieniężne w związku z nowym wymiarem czasu pracy lekarzy, który wzrósł do 48-godzin tygodniowo. Z pewnością finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce wymaga zmian systemowych. Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Skoncentrowano się na dwóch podstawowych wskaźnikach obrazujących poziom finansowania ochrony zdrowia w danym kraju: udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB oraz wydatki na ochronę zdrowia per capita. Zbadano również udział wydatków publicznych i prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia w krajach UE. Podstawę analizy stanowiły informacje pochodzące z bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) za lata 2000 i 2004. Wydatki na ochronę zdrowia przedstawiono z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP).(fragment tekstu)

Purpose of this paper is the comparative analysis of the health protection expenditures in Poland and other countries of the European Union. The analysis was concentrated on two basic indicators showing the level of the health protection financing: total expenditure on health protection as percentage of GDP and per capita total expenditure on health protection at international dollar rate. One examined also the participation of public and private expenditures in financing of the health protection in countries of EU. The analysis includes 2000 and 2004 Years. The level of the health protection expenditures, on both in the account to GDP and in per capita, was in examined years in countries of EU diverse, especially large disproportions appeared in the seizure per capita. The health protection financing in Poland to with other countries characterizes the extra-low level, both absolute rates (per capita expenditures in USD) as and relative (percentage of GDP) locate our country on final positions among countries of EU. Poland locates high only in case of the participation of private expenditures in entire expenditures on the health protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport - Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - zielona księga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu