BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zadłużenie samorządu terytorialnego a dług publiczny w Polsce i Unii Europejskiej
Local and Regional Government Debts and Public Debt in Poland and in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 149-163, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadłużenie, Dług publiczny
Local government, Indebtedness, Public debt
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania długu przez jednostki samorządu terytorialnego jako formy finansowania ich zadań oraz konsekwencji tych działań dla długu publicznego, którego poziom jest jednym z parametrów oceny stabilności gospodarczej i konwergencji do strefy euro w ramach Unii Europejskiej. Dlatego też konsekwencje zastosowania długu przez jednostki samorządowe przedstawiono w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Do zilustrowania znaczenia długu samorządowego w państwowym długu publicznym wykorzystano dane z lat 2004-2007. (fragment tekstu)

The profile of the local and regional government debt is the aim of the article as the component of the public debt in Poland and other countries of the European Union. The subjective and generic structure of polish local and regional government debt was characterized in first part of article. It was also showed on his meaning in the general government public debt. Also legal limitations connected with drawing the debt by the particular local and regional government and causes of their occurrence were showed then. The comparison of local and regional government debts were executed in the last part of the article on the general government background in EU countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobek T., Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice prawne a praktyka ich funkcjonowania, w: Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB, Poznań-Wrocław 2005, s. 110.
  2. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznym w latach 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
  3. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, MUNICIPUM, Warszawa 2004.
  4. The Risks Arising From Local Authorities' Financial Obligations, "Local and Regional Authorities in Europe" 2002, no. 76, s. 7-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu