BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzychowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza wybranych metod oceny systemów bonus-malus
Analysis of Selected Methods of Assessment of Bonus-Malus Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 119-135, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Systemy bonus-malus
Motor insurance, Insurance premium, Insurances, Bonus-malus system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem wprowadzenia systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych było uzyskanie narzędzia do właściwego dopasowywania wysokości składek ubezpieczeniowych do poziomu ryzyka przyjmowanego przez zakłady ubezpieczeń. System ten jest obecnie rozpowszechniony w krajach całej UE. Niestety coraz częściej pojawiają się głosy, iż jego efektywność nie zawsze kształtuje się na zadowalającym poziomie. Celem artykułu będzie krótkie przybliżenie metod oceny systemów bonus-malus oraz wskazanie kluczowych obszarów funkcjonowania systemu, które podlegają w nich ocenie. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zebranie i krótkie scharakteryzowanie metod oceny systemów bonus-malus może pomóc osobom je analizującym w wyborze metody najwłaściwszej do konkretnego przypadku. Metody te bowiem mają swoje ograniczenia, założenia oraz specyficzne uwarunkowania co do danych, na których się opierają.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the bonus-malus in motor insurance was to obtain tools for adjusting the amount of insurance premiums to the level of risk transfered to insurance companies. This system is currently widespread in countries across the EU. Unfortunately, more often there are opinions that its effectiveness not always remains at a satisfactory level. The aim of the article will be brief discussion of methods of assessment bonus-malus systems and identify key areas of the system, which are subject to their evaluation. Thus, the article is a review. Assembly and brief characterization of methods of assessment the bonusmalus systems may be used can people analyzing them in choosing the most appropriate method for a particular case. Indeed, these methods have their limitations, assumptions and specific conditions regarding the data on which they are based.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bonsdorff H. (1992), On the Convergence Rate of Bonus-malus Systems, "ASTIN Bulletin", Vol. 22, No. 2, s. 217-223.
  2. Daykin C.D., Pentikänen T., Pesonen H. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
  3. Gwizdała Ł. (2011), Możliwości analizy systemów bonus-malus w świetle procesów Markowa [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UE, Wrocław.
  4. Lemaire J. (1995), Bonus-malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston.
  5. Lemaire J. (1998), Bonus-malus Systems: The European And Asian Approach to Merit Rating, "North American Actuarial Journal Society of Acutaries", Vol. 2, No. 1, s. 26-47, www.soa.org/library/journals/north-american-actuarial-journal/1998/january/naaj 9801_2.pdf.
  6. Szymańska A. (2008), Wybrane miary efektywności systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1127, Wydawnictwo Naukowe AE, Wrocław, s. 428-435.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu