BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpio Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej
The Assessment of Managing the Open-End Mutual Funds Portfolios Using Various Measures of the Investment Effectiveness
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 136-147, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Portfel inwestycyjny
Investment funds, Efficiency of investment, Investment portfolio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do oceny efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy inwestycyjnych akcji oraz zrównoważonych w pracy wykorzystano wskaźniki: Sharpe'a-Izraelsena, Omega i nadwyżkową stopę zwrotu UPR. Jako benchmark rynkowy przyjęto indeksy WIG oraz WIG20. Praca jest kontynuacją wcześniejszych badań, w których zastosowano dwie miary: Information Ratio oraz wskaźnik Sortino. W celu dokonania porównania uzyskanych wyników pod uwagę wzięto te same okresy badań, tj. okres hossy (2003-2007) i bessy (2007-2011). W konsekwencji okazało się, że rankingi tworzone na podstawie wykorzystanych wskaźników oraz wskaźników Sortino i Information Ratio prowadzą do podobnych wniosków. Niestety, niezbyt pochlebnych dla zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy. Zmienność pozycji rankingowych funduszy jest bardzo duża i nie pozwala wyłonić zdecydowanych liderów rynku.(abstrakt oryginalny)

In order to assess the investment effectiveness of the open-end equity and balanced mutual funds, the following indicators were used in the paper: Sharpe- Izraelsen's, Omega and UPR. WIG and WIG20 indexes were treated as the market benchmarks. The paper is the continuation of the previous research, in which Information Ratio and Sortino were used. To make the comparison, the same periods of reOcena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych... 147 search, i.e. bullish market (2003-2007) and bearish market (2007-2011) were taken into account. Consequently, the research showed that the ratings created on the basis of the used indicators, as well as Sortino and Information Ratio indicators lead to similar conclusions. Unfortunately, the results seem to be not very favourable for managers of the fund's portfolios. The changeability of the rating positions of open-end equity, as well as balanced mutual funds is very considerable and that is why it is impossible to decide upon the definite leaders of the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz. (red.), 2011, Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka, PWE, Warszawa.
  2. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2012), Miary efektywności i ryzyka otwartych funduszy inwestycyjnych, referat wygłoszony na konferencji Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje 6-8 września 2012.
  3. Shadwick W., Keating C. (2002), A Universal Performance Measure, "Journal of Performance", May, s. 59-84.
  4. Sortino F., van der Meer R., Plantinga A. (1999), The Upside Potential Ratio, "Journal of Performance Measurement", Vol. 4, No. 1, s. 10-15.
  5. le Sourd V. (2007), Performance Measurement for Traditional Investments. Literature Survey, working paper, EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, Lille- Nice, Francja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu