BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drachal Krzysztof (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Development of Property Prices in Poland
Kształtowanie się cen nieruchomości w Polsce
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2013, nr 2(33), s. 25-35, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Analiza cen
Real estate market, Real estate prices, Price analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedstawione badanie oparte jest o prosty model podażowo-popytowy. Został on skonstruowany dla polskiego rynku nieruchomości. Podstawowym celem była analiza cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2006-2013. Jako potencjalne determinanty podaży i popytu uwzględniono koszty budowy i przeciętny poziom wynagrodzeń. Dodatkowo rozważono zmodyfikowany model, uwzględniający stopę bezrobocia. Oszacowane funkcje podaży i popytu wykorzystano do wyjaśnienia dynamiki kształtowania się podaży i popytu. Skonstruowany model okazał się nie być statystycznie istotny. Jednak oszacowanie samego równania dla cen nieruchomości okazało się być statystycznie istotne. W artykule przedyskutowano możliwe przyczyny braku statystycznej istotności modelu jako całości. (abstrakt oryginalny)

This research is based on a simple supply-demand model constructed for Polish property market. The first aim is to analyse the average property price in Poland between 2006 and 2013. Costs of construction and average gross salary are taken as potential determinants of supply and demand. The modified version with an unemployment rate is also considered. Simple supply and demand functions are constructed in order to explain property prices dynamics by the forces of supply and demand solely. The model fails to be statistically significant. Nevertheless, the equation for property prices obtained in the first stage is statistically significant and well fitted. The probable sources of failure of the model as a whole are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth J., Parker S.C., Modelling Regional House Prices in the UK, Scottish Journal of Political Economy 44, 1997, pp. 225-246.
 2. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J., Cycles on the housing and commercial real estate market, risks and the need for appropriate and prudent valuation, MPRA Paper No. 41070, 2012.
 3. Balckley D.M., The Long-Run Elasticity of New Housing Supply in the United States, Journal of Real Estate Finance and Economics 18, 1999, pp. 25-42.
 4. Barot B., Empirical Studies in Consumption, House Prices and the Accuracy of European Growth and Inflation Forecasts, Working Paper of The National Institute of Economic Research in Stockholm 98, 2006.
 5. Chow G.C., Niu L., Demand and Supply for Residential Housing in Urban China, [in:] (ed.) J. Man, China's Housing Reform and Outcomes, Lincoln Institute Press, Cambridge MA, 2010.
 6. Conefrey T., K. Whelan, Supply, Demand and Prices in the US Housing Market, Central Bank of Ireland Research Paper 08/RT/12, 2012, pp. 1-49.
 7. DiPasquale D., Wheaton W.C., The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework, Real Estate Economics 20, 1992, pp. 181-198.
 8. DiPasquale D., Why Don't We Know More About Housing Supply?, Journal of Real Estate Finance and Economics 18, 1999, pp. 9-23.
 9. Drachal K., Analiza determinant cen nieruchomości w Polsce, Świat Nieruchomości 75, 2011, s. 30-33.
 10. Drachal K., Property prices and regional labor markets in Poland, Singidunum Journal of Applied Sciences, in press.
 11. Green R.K., Malpezzi S., Mayo S.K., Metropolitan-Specific Estimates of the Price Elasticity of Supply of Housing, and Their Sources, The American Economic Review 95, 2005, pp. 334-339.
 12. GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm, 2013.
 13. Lai L.W.C., Yu B.T., The Power of Supply and Demand, Hong Kong University Press, Hong Kong, 2003.
 14. Meen G., The Time-Series Behavior of House Prices: A Transatlantic Divide, Journal of Housing Economics 11, 2001, pp. 1-23.
 15. NBP, House Prices Database,
 16. Qingyu Z., Regional unemployment and house price determination, MPRA Papers 41785, 2010, pp. 1-22.
 17. Quigley J.M., Real Estate Prices and Economic Cycles, International Real Estate Review 1, 1999, pp. 1-20.
 18. Trojanek R., Determinanty wahań cen na rynku mieszkaniowym, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 16, 2008, s. 85-97.
 19. Tse R.Y.C., Ho C.W., Ganesan S., Matching housing supply and demand: an empirical study of Hong Kong's market, Construction Management and Economics 17, 1999, pp. 625-633.
 20. www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls, 2013.
 21. Żelazowski K., Determinanty zmian cen nieruchomości na przykładzie rynku łódzkiego, Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 192, 2011, s. 179-189.
 22. Żelazowski K., Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 19, 2011, s. 98-106.
 23. Żelazowski K., Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 15, 2007, s. 139-150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/9308
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu