BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajewicz-Woźniak Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ uruchomienia systemu KDPW_STREAM na rozwój polskiego rynku kapitałowego
Impact of Implementation of Kdpw_Stream System on the Growth of Polish Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 77-84, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy
Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni w Polsce rolę centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izby rozliczeniowej1. Od 3 sierpnia 2009 roku obsługa rozliczeń i rozrachunku dla szerokiej gamy instrumentów finansowych dokonywana przez KDPW odbywa się w oparciu o nowy system kdpw_stream. Nazwa ta, będąca akronimem angielskich słów: safe, transparent, rapid, effective, advanced, modern (czyli bezpieczny, przejrzysty, szybki, zaawansowany i nowoczesny), zgodnie z zamierzeniami twórców miała budzić skojarzenia z zapewnianym przez system szybkim przepływem informacji. Wdrożenie systemu wymagało nie tylko poniesienia znaczących nakładów finansowych, ale okazało się także niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem organizacyjnym. Było jak dotąd największym projektem informatycznym zrealizowanym na polskim rynku kapitałowym, którego przeprowadzenie wymagało pełnego zaangażowania 80 podmiotów będących uczestnikami KDPW (a tym samym także dostawców ich oprogramowania) oraz aktywnego wsparcia wszystkich działających na tym rynku instytucji. (fragment tekstu)

This paper determines the effects of implementation of new clearing and settlement system used by KDPW - kdpw_stream. Modification of the rules referring to functioning of capital market infrastructure is presented as a stage to create full single market. In this context activation of advanced operating system turns out to be a prerequisite to cope with more intense competition on the market. Analysis of strengths of kdpw_stream leads to conclusion, that bigger effectiveness and safety offered by new technological solutions should result in gradual building of KDPW's competitive advantage, but capability of the system is still used inadequately. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dziennik Urzędowy L 145, 30/04/2004.
  2. Europejski kodeks postępowania w sprawie rozrachunku i rozliczeń (European Code of Conduct for Clearing and Settlement). Dostępny w Internecie: http://fese.eu/ _lib/files/European_Code_of_Conduct_for_Clearing_and_Settlement.pdf
  3. Raport Roczny 2008, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 2009.
  4. Strategia KDPW na lata 2010-2013, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 2009. Dostępny w Internecie: http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/aktualnosci/ Strony/NewsDetails.aspx?idn=263
  5. The Giovannini Group, Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union, Komisja Europejska, Bruksela 2001.
  6. Wróbel B., Nakoneczny K., Kapis M., Pajkowska M., Zielińska K., Budrewicz E., Systemy rozrachunków papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu