BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedzic Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Culture as an Input into Induced Destination Image : the Case of Poland, Czech Republic and Slovakia
Kultura jako tworzywo kreowanego wizerunku kraju: przypadek Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 239-251, tab.,bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Kultura, Wizerunek państwa
Culture, Image of the country
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto temat wykorzystania kultury jako tworzywa kreowanego przez narodowe organizacje turystyczne wizerunku kraju. Przedstawiono różne wymiary tworzenia wizerunku, w których kultura może być mieć istotny wkład, tj. ofertę turystyczną, tożsamość i kreatywną komunikację wizerunku. Wszystkie wymienione wymiary zostały szerzej scharakteryzowane, a wynikające z tej analizy ustalenia wykorzystane w analizie treści oficjalnych stron internetowych organizacji turystycznych Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Wyniki tej analizy ujawniają że promowane jest głownie tradycyjne dziedzictwo architektoniczne, tylko okazjonalnie można znaleźć przykłady odwołań do sztuk wykonawczych lub branż kreatywnych. Także sposób prezentacji wizerunku jest konwencjonalny. Jedynie Republika Czeska może być postrzegana jako kraj, który pozycjonuje swój wizerunek za pomocą motywów kulturowych, w tym za pomocą elementów dziedzictwa niematerialnego.(abstrakt autora)

The paper addresses the issue of the use of culture as an input into induced image formation by NTOs. It shows the potential dimensions of such input as far as tourism offering, identity and creative communication are considered. All dimensions are further elaborated and the findings applied to content analysis of official websites of Poland, the Czech Republic and Slovakia NTOs. The outcome of the analysis reveals that they promote traditional built heritage, only occasionally some examples of arts or creative industries input can be traced. The presentation of the offer is also rather conventional. Only the Czech Republic may be seen as destination that positions itself through rich cultural themes, intangible heritage including.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baloglu S., McCleary K., A model of image formation, "Annals of Tourism Research" 1999, Vol. 26, No. 4, pp. 868-897.
 2. Byon K., Zhang J., Development of a scale measuring destination image, "Marketing Intelligence & Planning" 2010, No. 4, pp. 508-532.
 3. City Tourism and Culture, ETC/UNWTO, Brussels 2005.
 4. Gartner W., Image formation process, "Journal of Travel and Tourism Marketing" 1993, No. 2, pp. 191-215.
 5. Groves R., Go F., Cultural identities constructed, imagined and experienced: A 3-gap tourism destination model, "Tourism" 2004, No. 2, pp. 165-182.
 6. Hughes H., Allen D., Cultural tourism in Central and Eastern Europe: the views of "induction image formation agents", "Tourism Management" 2005, No. 26, pp. 173-83.
 7. Pan B., Li R., The long tail of destination image and on line marketing, "Annals of Tourism Research" 2011, Vol. 34, No. 1, pp. 132-152.
 8. Silverman D., Methods of Analysing Talk, Text and Interactions, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks and New Delhi 2001.
 9. Smith, S. J. Practical Tourism Research, CABI, Wallingford 2010.
 10. Tajfel H., Turner J., The social identity theory of inter-group behavior, in: Psychology of Intergroup Relations, S. Worchel, L.W. Austin (eds.), Chicago 1986, Nelson-Hall.
 11. The Impact of Culture on Tourism, OECD, Paris 2009.
 12. Throsby D., The Economics of Cultural Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 13. White Ch. J., Destination image: to see or not to see?, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2004, No. 5, pp. 309-314.
 14. White Ch., Destination image: to see or not to see? Part II, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2005, Vol. 17, No. 2, pp. 191-196.
 15. www.simonanholt.com/Research/research-introduction.aspx.
 16. www.czechtourism.com.
 17. www.poland.travel/en.
 18. www.slovakia.travel/en.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu