BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gach Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Metody rozwoju i pomiaru kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa
The Methods of Development and Measurement of the Relationship Capital of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 17-31, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Kapitał relacyjny, Sieci zależności, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Relational capital, Dependency networks, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek obejmuje zarówno podmioty, jakie na nim istnieją i działają, jak również relacje, stosunki i więzi, jakie między nimi zachodzą. Te relacje mogą mieć różnorodny charakter, różne natężenie, zróżnicowany kształt i w różny sposób wpływają na organizacje, między którymi występują. To oddziaływanie może mieć charakter pozytywny (tym obszarem w głównej mierze interesują się teoretycy i praktycy zarządzania), ale i negatywny. Dysponowanie rozległą siecią kontaktów ułatwia i przyspiesza pozyskiwanie kluczowych informacji, pozwala wychwycić słabe sygnały rynkowe, wpływać na inne podmioty, w tym również na instytucje regulujące rynek w celu przeforsowania rozwiązań sprzyjających danej organizacji oraz tworzyć konfiguracje i związki przedsiębiorstw gotowych do wspólnej walki rynkowej czy też zdecydowanych na realizację wspólnych oraz nowatorskich przedsięwzięć. (fragment tekstu)

In the article, the author would like to be concerned with the selected instruments used for the measurement of the attributes of social networks and the methods of development of relation systems in organizations. In the first part of the article, the problems of definition of the relation and relationship capital in the organization are presented. There are also indicated the common forms of capital and relationship capital in the aim of attaining the justification of using the concept of "capital" with regard to the networks of social links in the organization. In the second part of the article, the author presented: - the exemplary classification of the social methods using in the organization, - the groups of the potential threats for relations created in the organization. At the end of the paper, the author is concerned with: - the modified sociometric technique used in the analysis of social networks in the organization, - the relationship matrix technique and the method of relationship management according to T. Richardson and A. Vidaurreta. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J.G. Waclawsky, The Revolution at the Network's Edge, "Business Communication Review" 2007, September, s. 30-31.
 2. A. Kolemba, Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, M. Cisek (red.), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 64.
 3. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, s. 17.
 4. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka--Ortyl, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa, 2007, s. 77.
 5. R. Putnam, Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy" 1995, no. 5, s. 67.
 6. R. Burt, The Social Capital of Entrepreneurial Managers, "Financial Times" 1996, October 5, s. 5.
 7. J.P. Masciarelli, Using Your Board's "Relationship Capital", "The Corporate Board" 2000, July/August, s. 12.
 8. J. Darling, D. Russ, Relationship capital, "Executive Excellence" 2000, May, s. 14.
 9. T. Richardson, A. Vidaurreta, T. Gorman, Biznes to sport kontaktowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, s. 22.
 10. M. Bratnicki, W. Dyduch, W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 1, s. 4-5.
 11. R. Cross, J. Liedtka, L. Weiss, Praktyczny przewodnik po sieciach kontaktów społecznych, "Harvard Business Review Polska" 2009, Maj, s. 156, 158 - 163.
 12. J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1980; S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 13. P. Anklam, R. Cross, V. Gulas, Expanding the fi eld of vision, "The Learning Organization" 2005, no. 6, s. 541.
 14. J. Pulcrano, J. Shaner, B. Fischer, Building an Effective Network: Where Should You Invest and How?, "Perspectives for Managers" 2008, no. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu