BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowski Antoni (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Bilska-Wodecka Elżbieta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Sołjan Izabela (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Pilgrimages and Religious Tourism in Poland in the 21st Century - Current Situation and Perspectives for Development
Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Polsce na początku XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 253-270, tab.,bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza współczesnego stanu pielgrzymek i turystyki religijnej w Polsce. Obecnie w Polsce funkcjonuje, według różnych autorów od 500 do 800 sanktuariów katolickich o różnym zasięgu oddziaływania. Wśród nich dominują sanktuaria maryjne - około 430, z tego ponad 200 z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej. Ponadto swoje obiekty kultu religijnego posiadają wyznawcy prawosławia, grekokatolicy, muzułmanie oraz Żydzi. W migracjach pielgrzymkowych w Polsce uczestniczy 5-7 mln osób rocznie (ponad 15% ludności kraju). Polacy stanowią obecnie około 5% chrześcijan pielgrzymujących na świecie i ponad 20% w Europie. Polskę odwiedza rocznie około 1,5 mln pielgrzymów zagranicznych. Współczesny stan polskiego pielgrzymowania to w znacznym stopniu dziedzictwo historycznej przeszłości i silnego przywiązania do tego typu praktyk religijnych. Równocześnie zjawisko to jest nadal obecne w życiu religijnym Polaków. Świadczy o tym zarówno liczba pielgrzymujących, jak i aktywność duszpasterska istniejących sanktuariów oraz rozwój nowych ośrodków pielgrzymkowych.(abstrakt autora)

The purpose of the paper is to analyze the current situation in the area of pilgrimages and religious tourism in Poland. According to various sources there are between 500 and 800 Catholic holy sites in Poland characterized by various degrees of spatial impact. Most of the sites are dedicated to Mary the Mother of God - approximately 430 sites. More than 200 of these sites feature an image of the Mother of God wearing a crown. Other holy sites belong to other religious organizations including Orthodox Christians, Greek Catholics, Muslims, and Jews. Between five and seven million Poles take part in pilgrimages every year. This is more than 15% of the country's total population. Poles currently constitute about 5% of all Christians making pilgrimages throughout the world and more than 20% of Christians making pilgrimages in Europe. About 1.5 million foreign pilgrims visit Poland every year. Current pilgrimage patterns in Poland are largely a reflection of Poland's pilgrimage heritage and strong association with this type of religious practice. The pilgrimage tradition remains a key part of religious life in Poland today. This fact is confirmed by the number of pilgrims, level of pastoral activity at holy sites, and the development of new sites(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Przemiany krajobrazu religijnego Częstochowy w XX wieku, "Peregrinus Cracoviensis" 2011, Vol. 22, pp. 346-347.
 2. Jackowski A., Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Tyg. Katolicki "Niedziela", Częstochowa 2005.
 3. Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998.
 4. Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków, 2003.
 5. Jackowski A., Sołjan I., Zasięg oddziaływania Orędzia Miłosierdzia na podstawie ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach, in: Promieniowanie Orędzia Miłosierdzia. 10 lat po kanonizacji św. Faustyny, F. Ślusarczyk (ed.), Wyd. Misericordia, Kraków 2010, pp. 135-155.
 6. Kośnik S. OSPPE, Jasna Góra - Sanktuarium Kościoła, "Peregrinus Cracoviensis" 1996, Vol. 3, pp. 15-22.
 7. Mróz F., Mróz Ł., Geneza i rozwój polskich odcinków Camino de Santiago - najpiękniejszej drogi świata, in: Š. Sittek, N. Widok ks., Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze in Polsce i Czechach. Svatojakubské cesty a jiné poutni stezky v Polsku a v Česku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, pp. 73-100.
 8. Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., Jasnogórskie pielgrzymowanie w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, IG UJ, Kraków 1998
 9. Sołjan I., Matlak H., Pilgrimages to the Shrine of the Divine Mercy at Cracow-Łagiewniki, "Peregrinus Cracoviensis" 2001, Vol. 11, pp. 153-162.
 10. Sołjan I., Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Wyd. IGiGP UJ, Kraków 2012.
 11. Jasna Góra www.jasnagora.pl (1.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu