BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Jakub (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Inf Luence of European Integration Process on Social and Economic Performance in Iberian Peninsula
Wpływ procesu integracji europejskiej na społeczne i ekonomiczne przemiany w państwach Półwyspu Iberyjskiego
Źródło
Europa Regionum, 2010, t. 12, s. 25-36, tab.,bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe
Władza, Państwo
Power, State
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych wydarzeń w rozwoju Unii Europejskiej ostatnich lat stała się akcesja 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej nowych państw, w większości słabiej rozwiniętych gospodarczo niż dotychczasowe kraje członkowskie spowodowało znaczący wzrost dysproporcji w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy krajami Unii. Podobna sytuacja miała miejsce w momencie integracji z UE Hiszpanii i Portugalii. Półwysep Iberyjski stał się więc punktem odniesienia dla dokonań nowych państwach członkowskich, a także źródłem inspiracji i bogatych doświadczeń. W artykule analizie poddane zostały ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Hiszpanii i Portugalii ze strukturami unijnymi oraz znaczenie funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym obu państw. Okazuje się, że państwa te nie osiągnęły identycznych sukcesów w sferze gospodarczej, czy też w tworzeniu nowych miejsc pracy i walce z bezrobociem. W Hiszpanii w efekcie szybkiego tempa rozwoju gospodarczego i skutecznych przemian strukturalnych nastąpił dynamiczny spadek stopy bezrobocia. Natomiast wolne tempo dostosowania gospodarki portugalskiej do wymogów współczesnego rynku ogranicza gospodarcze i społeczne korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej.(abstrakt autora)

The full accession of Spain and Portugal to European Community in the middle of 80's has opened up new opportunities for both Iberian countries. However this fi rst twenty years since the integration can be viewed as a success story in Spain, meanwhile there are numerous problems with taking advantage of accession in Portugal. Spain has achieved high level of economic development and now is an important part of European Union. From the perspective of new Member States, adjustments which took place in Portugal and Spain are important, because necessity of structural changes lies ahead of them. The paper provides general ideas of social and economic progress, which has taken place in Portuguese and Spanish regions since accession. The objective of the research is to present the impact of Portuguese and Spanish integration with European Community structures upon their regions.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, Sixth periodic report on the social and economic situation and development regions in the European Union, Brussels-Luxembourg, 1998
 2. European Commission, Second report on economic and social cohesion. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory, Luxembourg 2001
 3. European Commission, Third report on economic and social cohesion: A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation, Luxembourg 2004
 4. European Commission, The 2006 EU Economy Review: adjustment dynamics in the euro area experiences and challenges, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2006
 5. European Commission, Fourth report on economic and social cohesion. Growing regions, growing Europe, Luxembourg 2007
 6. European Commission, Cohesion policy 2007-2013. Commentaries and offi cial texts, Luxembourg 2007
 7. European Commission, European Economy. The 2006 EU economy. Review, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, No 6/2006
 8. OECD, Factbook 2008. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publications, Paris 2008
 9. OECD, Factbook 2007. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publications, Paris, 2007
 10. Piecuch J., Regional decentralization in Spain. A way to increase dynamics of economic growth, International Scientifi c Conference: Modern Organizational Interaction Forms in Public Sector, Mykolo Romerio Universitetas, Vilna 2006
 11. Piecuch J., Infl uence of Spanish integration with European Union upon regional labor markets, Economic Growth and the Development of Regions, University of Hradec Králové, Hradec Králové 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu