BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Współzależność projektów integracyjnych na europejskim rynku płatności detalicznych
The Interdependence of Integration Projects on he European Retail Payments Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 101-109, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Dyrektywa PSD, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Płatności uwarunkowane
PSD directives, Single Euro Payments Area (SEPA), Conditional payments
Uwagi
summ.
Abstrakt
W 2000 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie przyjęto agendę lizbońską, określaną jednym z najważniejszych programów społecznogospodarczych Europy. Jej podstawowy cel, który miał zostać zrealizowany do końca 2010 r., to uczynienie Unii Europejskiej opartą na wiedzy, najbardziej dynamiczną oraz konkurencyjną gospodarką na świecie. Obecnie jednym z elementów realizacji tego dążenia jest powołanie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang.: Single Euro Payments Area - SEPA), stanowiącego paneuropejski program budowy zintegrowanego rynku płatności detalicznych. Projekt ten jest naturalną konsekwencją wprowadzenia wspólnej waluty euro - w 1999 r. w obrocie bezgotówkowym, zaś w 2002 r. w obrocie gotówkowym. Sięgając do historii integracji europejskiej w zakresie bezgotówkowych płatności detalicznych należy przywołać Rozporządzenie nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro, które wprowadziło zasadę równych opłat za płatności transgraniczne i porównywalne płatności krajowe w ramach UE. Zapis ten spowodował brak równowagi pomiędzy opłatami bankowymi a kosztami płatności transgranicznych. Konieczne stało się podjęcie prac na rzecz reorganizacji ich obsługi (przetwarzania, rozliczania i rozrachunku) umożliwiającej zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów do poziomu tych dla obsługi płatności krajowych. fragment tekstu)

The paper analyses the interdependence of European projects, the PSD and SEPA, that integrate retail payments market, and the EMV standard for microprocessor cards. It presents the characteristic of these projects and focuses on their interaction in three dimensions: legal and organizational, geographical and scope of payment instruments they cover. PSD, SEPA and EMV are strongly linked. Their joint implementation creates a solid foundation for the development of a competitive market for payment services in Europe. fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duziak D., Kaszubski R.: Nowe regulacje europejskiego rynku usług płatniczych to korzyść dla polskich klientów, Gazeta Prawna, 12 czerwca 2008.
  2. Global EMV Migration and the European Market: 2009, Mercator Advisory Group, June 10, 2009.
  3. Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), European Central Bank, broszury SEPA z lat 2006 i 2009.
  4. Kaszubski R., Duziak D.: SEPA: Tańsze przelewy, polecenia zapłaty oraz rozliczenia kart płatniczych, serwis KartyOnLine.net, 27 marca 2008, www.kartyonline.net (luty 2010).
  5. Making SEPA a Reality. Implementing the Single Euro Payments Area, European Payment Council, Doc: EPC066-06, Brussels, 28 June 2006.
  6. Tochmański A.: Rola banku centralnego we wprowadzaniu SEPA, w: E. Balcerowicz (red.), SEPA - bankowa rewolucja, Zeszyty BRE Bank - CASE, Nr 90/2007, CASE, Warszawa.
  7. Worthington S.: Debit cards and fraud, International Journal of Bank Marketing, Vol. 27 No. 5, 2009, s. 400-402.
  8. Związek Banków Polskich, serwis SEPA Polska, http://www.sepapolska.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu