BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska), Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza opcji wzrostu wartości publicznych spółek akcyjnych
The Analysis of the Growth Option of the Enterprise Value in the Public Joint Stocks Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 33-40, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Spółki akcyjne, Spółki giełdowe, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Enterprise value, Joint stock companies, Stock market companies, Value Based Management (VBM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań teoretyczno- -empirycznych nad problematyką opcji wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Tematyka badań odnosi się przede wszystkim do międzysektorowej analizy porównawczej opcji wzrostu wartości podmiotu. Zaproponowana problematyka nakłada dwa istotne wymagania diagnostyczno-analityczne odnoszące się do procedury badawczej. Pierwsze odnosi się do przedstawienia i omówienia podstaw teoretycznych ważności podnoszonych kwestii zarządzania opcją wzrostu wartości przedsiębiorstwa na podstawie funkcjonujących w literaturze przedmiotu podejść wyjaśniających zagadnienie wartości przedsiębiorstwa. Drugie natomiast dotyczy określenia i przeprowadzenia zasadniczych badań empirycznych nad opcją wzrostu wartości podmiotu. (fragment tekstu)

Presenting the results of theoretical - empirical researches concerning the issues of the growth option of the enterprise value is fundamental aim of this paper. The proposed subject matter refers above all to inter-sector comparative analysis of the growth option of the enterprise value. The first course of conducted research towards to outlining applied in the growth option of value, the criterion of the evaluation of the market value and the book value of the enterprise. Empirical analysis studying the relation of the market value to the book value in sectors quoted on the Stock Exchange in Warsaw was in the second course of conducted examinations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M.H. Miller, F. Modigliani, Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, "Journal of Business" 1961, no. 34, s. 411-433.
  2. R.S. Pindyck, Irreversible Commitment, Capacity Choice, and the Value of the Firm, "American Economic Review" 78, 1988, s. 967-985.
  3. W.C. Kester, Today's Options for Tomorrow's Growth, "Harvard Business Review", March/April 1984, s. 153-160.
  4. T.W. Tong, J.J. Reuer, Corporate Investment Decisions and the Value of Growth Options, Ph.D. thesis, Fisher College of Business, The Ohio State University 2004.
  5. J. Duraj, Wspieranie finansowe jako problem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w: Dynamika zarządzania organizacjami: paradygmaty, metody, zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach 2007, s. 183.
  6. S. Myers, Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, no. 5, s. 147-176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu