BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
Development of Fishing Tourism in Selected Agritourism Farms in Podlasie Province
Rozwój turystyki wędkarskiej w wybranych gospodarstwach agroturystycznych województwa podlaskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 271-284, tab.,rys., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Agroturystyka, Gospodarstwa rybackie
Tourism, Agrotourism, Fishing homestead
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka wędkarska ma wielu zwolenników. Turyści swój pobyt opierają głównie na akwenach wodnych, a miejscem zakwaterowania stały się gospodarstwa agroturystyczne. Wędkarze chętnie korzystają z usług noclegowych i częściowo żywieniowych. Na bazie turystyki wędkarskiej jest duża szansa rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Dobrym przykładem stały się wybrane gospodarstwa agroturystyczne województwa podlaskiego. Badania wykazały, że turystyka wędkarska wpływa na atrakcyjność gospodarstw, ich dochodowość i stąd też warto podjąć działania usprawniające jej rozwój(abstrakt autora)

Fishing tourism has many followers. Tourists plan their stay mainly in water regions and as for the accommodation they choose agritourism farms. Fishing fans are willing to use the services of accommodation and some food. Fishing tourism might have a significant influence on the development of agritourism farms. A good example of this can be some chosen agritourism farms in Podlasie province. Some studies have shown that tourism affects the attractiveness of fishing farms, and hence it is worth to take actions to improve its development.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andzielewicz Ł., Rozwój turystyki wędkarskiej w gospodarstwach agroturystycznych województwa podlaskiego, praca magisterska, Wyd. Politechniki Białostockiej, Wydział Zarządzania, Białystok 2013.
  2. Encyklopedia rybactwa, J.A. Szczerbowski (ed.), Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (co-author).
  3. Jalinik M., Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
  4. Michałowski K., Jalinik M., Wpływ promocji i informacji na rozwój agroturystyki, w: Informacja i promocja w turystyce, K. Michałowski (ed.), Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002
  5. Sikora A., Wędkarstwo muchowe, Wyd. Multico, Warszawa 1997.
  6. Skarżyński A., Tajemnice wędkowania, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1981.
  7. Skrzypczak A., Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa, "Folia Turistica", Kraków 2005, No. 115.
  8. http://www.falko-ryby.eu (accessed: 5.01.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu