BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Dywersyfikacyjny wymiar efektywności inwestycyjnej systemu emerytalnego. Analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
The Diversification Aspect of Investment Efficiency in Pension System: A Comparative Analysis for CEE Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 77-89, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny
Capital market, Social insurance, Pension schemes
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji oceny efektywności inwestycyjnej systemu emerytalnego z punktu widzenia jednostki ze szczególnym uwzględnieniem stopnia dywersyfikacji obowiązkowej części portfela emerytalnego, czyli w obowiązkowym systemie emerytalnym. W artykule zawarto zarówno opis i uzasadnienie dla przyjętej koncepcji oceny efektywności, jak i analizę stopnia dywersyfikacji obowiązkowych systemów emerytalnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to propose a concept of measurement and assessment the diversification dimension of the investment efficiency of pension system as well as the comparative analysis of this diversification for the CEE countries. The investment efficiency in the proposed approach is widely understood and involves returns and investment risk. In the paper the proposed concept of defining, measurement and assessment of pension system efficiency has been characterized and applied to comparative analysis of pension systems in CEE counties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ando A., Modigliani F. [1963], The life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests, "American Economic Review", No. 53.
  2. Barr N., Diamond P. [2006], The economics of pensions, "Oxford Review of Economics Policy", Vol. 22, No. 1.
  3. Blake D. [2006], Pension Economics, Pension Institute, West Sussex.
  4. Chybalski F. [2011], The Resilience of Pension Systems in the CEE Countries to Financial and Economic Crisis: the Need for Higher Diversifi cation, w: S. Polouček, D. Stavárek (red.), Lessons Learned from the Financial Crisis, Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 258-267.
  5. Diamond P. [1977], A framework for social security analysis, "Journal of Public Economics", Vol. 8, 275-298.
  6. Diamond P. [1997], Insulation of pensions from political risk, w: S. Valdes-Prieto (red.), The Economics of pensions: Principles, Policies and International Experience, Cambridge University Press.
  7. Friedman M. [1957], A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press.
  8. Góra M. [2003], System emerytalny, PWE, Warszawa.
  9. Jajuga K., Jajuga T. [2008], Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Reilly K.R., Brown K.C. [2001], Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu