BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Helena (Politechnika Częstochowska), Nowakowska-Grunt Joanna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zastosowanie wskaźnika syntetycznego w monitoringu finansowym przedsiębiorstw
The Use of Synthetic Indicator in Financial Monitoring of Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 71-79, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Monitoring finansowy, Analiza wskaźnikowa
Enterprise management, Financial monitoring, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej wiąże się z koniecznością zmian w systemie podejmowania decyzji; wymaga wyższej jakości zarządzania, szybszych, pewniejszych i lepszych informacji dla zarządzających organizacjami gospodarczymi. Jednym z wysoko kreatywnych narzędzi w zakresie zarządzania wartością, umożliwiającym tworzenie nowych zasobów informacyjnych, finansowych i decyzyjnych jest monitoring finansowy. System monitoringu wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem przez wczesne ostrzeganie i ocenę zagrożeń oraz jego szans rozwojowych. Na podstawie zarejestrowanych zmian monitorowanych procesów powinno nastąpić sformułowanie wniosków, tj. konkluzji, na podstawie których wyeliminowane zostaną zjawiska niepożądane lub opóźniające procesy rozwojowe. (fragment tekstu)

The scope of the paper is monitoring of financial processes companies. Presented method of synthetic evaluation of company financial results is designed to integrate diversified areas of activities, realizes early warning functions and supports decision-making in the field of company value management. Empirical research made among Polish enterprises results in categorization of economic sectors according to their financial condition as well as in evaluation of their financial dynamics in 2002-2006 period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, W. Skoczylas (red.), PWE, Warszawa 2007
 2. A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Controlling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007
 3. W. Smid, Leksykon przedsiębiorcy, Poltext, Warszawa 2007
 4. Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004
 5. B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
 6. D. Wędzki, Problemy wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, "Bank i Kredyt" 2000, nr 5
 7. D. Zarzecki, Istota i użyteczność analizy wskaźnikowej, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 6
 8. D. Zarzecki, Wskaźniki finansowe - istota, rodzaje i użyteczność, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, t. 1, Szczecin 2005
 9. E.F. Harris, A Process Perspective on Strategic Decision Making, "Management Decision" 34/1, 1996
 10. E.F. Harris, M.A. Pelletier, The Essence of Management Decision, Management Decision 39/7, 2000
 11. B. Pomykalska, Finansowe aspekty wyboru modelu biznesu, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Z. Dworzecki, M. Romanowska (red.), SGH, Warszawa 2008, s. 385.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu