BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Inwestycja w fundusz hedgingowy jako przykład instrumentu alternatywnego. Doświadczenia polskie
The Hedge Fund as the Example of the Alternative Investment. The Polish Experience
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 127-142, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Ryzyko, Fundusze hedgingowe
Capital market, Rate of return, Risk, Hedge fund
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Fundusze hedgingowe to obecnie jedna z najbardziej znanych form inwestycji alternatywnych na świecie, a jednocześnie stosunkowo nowe rozwiązanie. Fundusze hedgingowe różnią się znacznie pod względem zwrotu z inwestycji oraz ryzyka. W artykule przedstawiono rys historyczny funduszy hedgingowych z uwzględnieniem obecnej sytuacji funduszy na świecie, jak również podstawy prawne funkcjonowania funduszy tego typu w Polsce. Badania na polskim rynku kapitałowym zostały przeprowadzone w okresie od czerwca 2007 do czerwca 2012 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że konieczna jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego na podstawie aktywów alternatywnych, ponieważ są one słabo skorelowane z tradycyjnymi aktywami (indeksy giełdowe i waluty - euro, dolar), ale ogólnie fundusze hedgingowe nie są dobrą inwestycją dla polskiego inwestora.(abstrakt oryginalny)

Hedge funds have become one of important element of the capital market. The primary aim of most hedge funds is to reduce volatility and risk while attempting to preserve capital and deliver positive returns under all market conditions. Hedge funds vary enormously in terms of investment returns, volatility and risk. Despite the unfavorable position of the polish regulatory KNF which firmly opposes the distribution of offshore funds in the polish market, local funds have been established. Poland has become too the target of foreign companies which tend to set hedge funds in Poland so that they can offer hedge fund products to polish investors. The research in the polish capital market was carried in the period June 2007 - June 2012. The conducted study implies that diversification of investment risk based on alternative assets is necessary, because they are weakly correlated with traditional assets (stock index and currencies - euro, dolar) and another alternative assets (gold, silver), but generally the hedge funds are not a good investment for the polish investor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antkiewicz S. [2007], Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla zamożnych osób fizycznych, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", t. 4, GHSH, Gdańsk.
  2. Antkiewicz A., Kalinowski M. (red.) [2008], Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
  3. Perez K. [2011], Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Pruchnicka-Grabias I. (red.) [2008], Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
  5. www.opera.pl
  6. www.tfi.investors.pl
  7. www.superfund.pl
  8. www.stooq.pl
  9. www.greenwichai.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu