BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotulska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw
Problems of Measurement of Enterprises Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 81-88, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Teoria konkurencji, Przewaga konkurencyjna
Enterprise competitiveness, Competition theory, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych mechanizmów wolnego rynku i trwałym elementem gospodarki rynkowej jest konkurencja, a najważniejszym jej przejawem jest konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami. Obecnie koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa determinowane są nowymi warunkami otoczenia konkurencyjnego, a trwający proces globalizacji nadaje konkurencyjności nowy wymiar. Wskazuje się tu na międzynarodowy charakter prowadzonych działań i posiadanych przewag konkurencyjnych. Do niedawna w sposób wyraźny wskazywano różnice pomiędzy warunkami konkurencji wewnątrzkrajowej i międzynarodowej; obecnie różnice te zaczynają się zacierać. Konkurencyjność przedsiębiorstwa nabiera charakteru uniwersalnego, obejmując swym zasięgiem konkurencyjność o charakterze zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym. (fragment tekstu)

Measurement of competitiveness concerns in determination of enterprises competitive position which is an effect of strategic competitive operations but it's also a base state of future decisions. Competitive position can be define behind assistance of different meter and methods but proper selection is key case. Therefore correct assessment and measurement of competitiveness of enterprise is very difficult and many barriers make impossible to indicate of one generally proper measure of competitive position of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Pierścionek, Determinanty międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z Unią Europejską, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2000
 2. T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menadżera, Placet, Warszawa 1996
 3. M. Jaworek, M. Szałucka, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), SGH, Warszawa 2007
 4. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 5. B. Kulisa, Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, A. Nehring (red.), Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2007
 6. Konkurencyjność polskich MSP w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2004
 7. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalnych, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002
 8. W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 9. M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000
 10. D. Niezgoda, Zysk ekonomiczny jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, D. Niezgoda (red.), Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin 2005
 11. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, M. Gorynia (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 73-74.
 12. M. Olczyk, Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa, 2008, s. 47-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu