BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Bogusław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Chaos u podstaw ekonomii (o wieloznaczności terminów "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna")
Chaos in Basics of Economics (About Ambiguity of the Terms "Positive Economics" and "Normative Economics")
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 25, s. 75-90, bibliogr. s. 88-89
Słowa kluczowe
Terminologia ekonomiczna, Ekonomia pozytywna, Ekonomia normatywna
Economic terminology, Positive economics, Normative economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uważam, że współcześni ekonomiści, którzy dzielą ekonomię na pozytywną i normatywną, w różny sposób interpretują znaczenie tych - wydawałoby się podstawowych, a nawet "klasycznych" - terminów. W tym artykule chcę właśnie pokazać wieloznaczność podziału ekonomii na ekonomię pozytywną i ekonomię normatywną. Zaczynam od omówienia kryteriów rozróżnienia "ekonomii pozytywnej" i "ekonomii normatywnej", którymi najczęściej posługują się różni ekonomiści. Następnie tworzę typologię znaczeń nadawanych współcześnie nazwom "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna". Wreszcie poszczególnym znaczeniom z tej typologii przyporządkowuję przykłady wypowiedzi ekonomistów, którzy terminami "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna" posługują się w takim właśnie znaczeniu. Jak sadzę, tym samym pokazuję wieloznaczność języka ekonomistów. (fragment tekstu)

In this article I want to show the ambiguity of the popular division of economics: "positive economics" and "normative economics". In my opinion economists interpret the meaning of these terms in different ways. At the beginning I present the criteria of distinguishing "positive economics" from "normative economics", which are often used by different groups of contemporary economists. Then I create a typology of different meanings of these terms used by the economists. Finally, I quote different economists who use these terms in different meanings. This way I present the ambiguities in economists' language. I conclude by indicating the damage caused by the ambiguity of the discussed classification. It can be the cause of unsolved arguments that unnecessarily involve participants' time and effort. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold R., 1992, Economics, West, New York.
 2. Baumol W.J., Blinder A.S., 1997, Economics. Principles and Policy, Harcourt, Brace & Jovanovich, New York i in.
 3. Begg D., Dornbusch R., Fischer S., 1994, Economics, McGraw-Hill, London i in.
 4. Blaug M., 1985, Economic Theory in Retrospect, Cambridge (polskie wydanie: Blaug M., 1994, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa).
 5. Blaug M., 1992, Methodology of Economics. Or How Economists Explain, Cambridge University Press, Cambridge (polskie wydanie: Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa).
 6. Blaug M., 1998, The Positive-Normative Distinction, w: The Handbook of Economic Methodology, J.B. Davis, D.W. Hands i U. Mäki (red.), Edward Elgar, Cheltenham i in.
 7. Burda M., Wyplosz Ch., 1997, Macroeconomics. A European Text, Oxford University Press, Oxford (polskie wydanie: Burda M., Wyplosz Ch., 2000, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa).
 8. Byrnes R.T., Stone G.W., 1993, Economics, Harper Collins College Publishers, NewYork.
 9. Czarny B., 1995,Od tłumacza, w: M.Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 10. Czarny B., 2004, Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii, SGH, Warszawa.
 11. Czarny B., Rapacki R., 2002, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 12. Davis J.B., 1999, Normative and Positive Economics, w: P.A. O'Hara (red.), Encyclopedia of Political Economy, Vol.2, Routledge,Londoniin.
 13. Fiedor B., 1997, Metodologiczny indywidualizm we współczesnej ekonomii neoklasycznej. Istota oraz główne kierunki krytyki i modyfikacji, "Ekonomista" nr 5-6, s. 663-681.
 14. Friedman M., 1953, On the Methodology of Positive Economics, w: Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 15. Gwartney J., Stroup R., 1997, Economics: Private and Public Choice, McGraw-Hill, New York.
 16. Hausman D.M., McPherson M.S., 1996, Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Heilbroner R.L., 1973, Economics as a "Value-Free" Science, "Social Research" Vol.40, No. 1, s. 129-143.
 18. Hennipman P., 1984, Normative or Positive: Mishan's Half-Way House, "De Economist" No. 1, s. 86-99.
 19. Klappholz K., 1964, Value Judgement and Economics, w: The Philosophy of Economics: An Anthology, red. D. Hausman, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 20. Lipsey R.G., Chrystal K.A., 2004, Economics, Publisher Wheatsheaf Books, New York i in.
 21. Macmillan's Dictionary of Modern Economics, 1992, Macmillan, London.
 22. Mankiw N.G., 1998, Principles of Economics, The Dryden Press, New York i in.
 23. Mankiw N.G., Taylor M.P., 2006, Economics, Thomson Learning, London.
 24. Matkowski Z., 1999, Podstawy ekonomii, Warszawa.
 25. McConnell C., Brue S., 1999, Economics, McGraw-Hill, New York i in.
 26. Mongin P., 2006, Value Judgements and Value Neutrality in Economics, "Economica" Vol. 73, No. 290, s. 257-286.
 27. Nojszewska E., 1999, Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 28. Parkin M., 2000, Economics, Addison-Wesley, New York.
 29. Robbins L., 1932, An Essay on the Nature and Signifacance of Economic Science,Macmillan, London.
 30. Robbins L., 1935, An Essay on the Nature and Signifacance of Economic Science (wydanie drugie, zmienione i rozszerzone), Macmillan, London.
 31. Roy S., 1989, Philosophy of Economics: On the Scope of Reasoning in Economics, Routledge, London i in.
 32. Rutherford D., 1995, Routledge Dictionary of Economics, Routledge, London i in.
 33. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1989, Economics, McGraw-Hill, New York.
 34. Slowman J., 2000, Economics, Pearson Education, London.
 35. Spencer M.H., Amos O.M. Jr., 1993, Contemporary Economics, Worth Publishers, Inc, New York.
 36. Taylor J., 2004, Economics, Houghton Mifflin Company, New York.
 37. Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, 1993, E. Dichtl, O. Issing (red.), Beck, Vahlen, München.
 38. Weston S.C., 1994, Toward a Better Understanding of the Positive/Normative Distinctionin Economics, "Economics and Philosophy" Vol.10, No.1, s. 1-17.
 39. Woll A., 1993, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München.
 40. Woll A., 2000, Wirtschaftslexikon, Vahlen, Wien, München.
 41. Wong S., 1987, Positive Economics, w: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave. A Dictionary of Economics, MacMillan Press, London i in
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu