BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marak Janusz (University of Business in Wrocław)
Tytuł
Evolution of Tourist Accommodation in Lower
Ewolucja turystycznej bazy noclegowej na Dolnym Śląsku i jej uwarunkowania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 325-339, tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Zaplecze noclegowe turystyki, Turystyka
Tourism accommodation facilities, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badania przemian ilościowych i strukturalnych bazy noclegowej na Dolnym Śląsku w latach 2000-2012. Stwierdzono dynamiczny rozwój bazy hotelowej i silny regres pozostałych rodzajów bazy noclegowej. Poszukując uwarunkowań tych przemian stwierdzono, że zarówno działalność administracji rządowej, jak i samorządowej nie ma charakteru kreatywnego w stosunku do drobnych inwestorów w branży usług noclegowych.(abstrakt autora)

This paper presents the results of research on quantitative and structural changes concerning accommodation base in Lower Silesia in years 2000-2012. A dynamic development of hotel facilities and a strong decline in other kinds of accommodation facilities have been discovered. When searching for factors determining such changes it appeared that the activity of both state and local administration does not promote small investors in the accommodation services industry.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa 2009, http://www.dip.dolnyslask. pl/683/49382/program-rozwoju-turystyki-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego.html.
  2. Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Raport końcowy, BIOSTAT, Rybnik-Wrocław 2012 www.turystyka.dolnyslask.pl/i.
  3. Jakość usług turystycznych, A. Panasiuk (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, p. 89-96.
  4. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008.
  5. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2013, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
  6. Turystyka w województwie dolnośląskim w latach 2004-2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. Turystyka w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2004 roku, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.
  9. www.propertynews.pl (Tourist Services Act dd. 29 August 1997, Journal of Laws 2004, No. 223, as amended)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu