BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczynnik beta w modelu CAPM - teoria i praktyka
Beta Index in CAPM Model - Theory Vs. Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 101-109, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Współczynnik Beta, Model wyceny aktywów kapitałowych, Koszt kapitału, Kapitał własny
Public companies, Beta factor, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital cost, Ownership capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu prezentuje się różne metody szacowania kosztu kapitału własnego. Najczęściej jednak wykorzystywany jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) uwzględniający zarówno ryzyko inwestora, jak i oczekiwaną inflację. Za jego niezależnych twórców uważa się Sharpea, Lintnera oraz Mossina. Istota tego modelu zawiera się w stwierdzeniu, że oczekiwany całkowity zwrot dla akcjonariuszy odpowiada rentowności papierów wartościowych wolnych od ryzyka powiększonej o przeciętną rynkową premię za ryzyko pomnożoną przez indeks ryzyka beta wycenianej spółki. (fragment tekstu)

The aim of this article was to show how beta in CAPM model is estimated in valuation made by public companies itself and financial analytics in Poland. Both, public companies, and financial analytics takes beta equal one. Implication of this practice is omission the specific risk in CAPM model. The reason for this practice is absence of standards of beta estimation and regular publications of its value. Construction of beta estimation standards needs more additional researches in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Sharpe, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk, "Journal of Finance" 1964, wrzesień.
 2. J. Lintner, Security Prices. Risk and Maximal Gains from Diversification, "Journal of Finance" 1965, grudzień.
 3. J. Mossin, Equilibrium of Capital Asset Market, "Econometrica" 1966, październik.
 4. E. Fama, K. French, The Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992, czerwiec.
 5. , J. Gajdka, R. Wolski, Czy beta już działa? Empiryczna weryfikacja modelu CAMP w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Wiadomości Gospodarcze Penetrator" 1997, nr 11(83)
 6. J. Gajdka, R. Wolski, Test Blacka, Jensena i Scholesa w warunkach polskich, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, J. Duraj (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002
 7. J. Gajdka, R. Wolski, Test na Model Wyceny Aktywów Kapitałowych na podstawie testu Blacka, Jensena i Scholesa, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, KAiSP UŁ, ŁTN, Łódź 2001
 8. J. Gajdka, R. Wolski, Test Modelu Wyceny Aktywów Kapitałowych (CAPM) w warunkach polskiego rynku kapitałowego, w: Przedsiębiorstwo na tynku kapitałowym, J. Duraj (red.), Materiały z konferencji naukowej, Łódź 1997
 9. R. Wolski, Prosty test modelu wyceny aktywów kapitałowych na GPW w Warszawie, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, T. Jajuga, W. Pluta (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002
 10. R. Wolski, Test na przyrostowy i logarytmiczny prosty model CAPM, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, J. Duraj (red.), Absolwent sp. z o.o., Łódź 2003
 11. . M. Blume, On the assessment of risk, "Journal of Finance" 1971, nr 26
 12. M. Blume, Betas and their regression tendencies, "Journal of Finance" 1975, nr 30
 13. S. Brown, J. Waner, Measuring Security Price Performance, "Journal of Financial Economics" 1980, nr 8
 14. B. Rosenberg, W. McKibben, The Prediction of Systematic and Specific Risk in Common Stocks, JFQA 1973, nr 2
 15. S. Gray, J. Hall, J. Bowman, T. Brailsford, R. Faff, B. Officer, The performance of alternative techniques for estimating equity betas of Australian firms, Report Prepared For The Energy Networks Association, May 2005.
 16. P.D. Kaplan, J.D. Peterson, Full-information industry betas, Financial Management, lato 98
 17. J.A. Boquist, W.T. Moore, Estimating the Systematic Risk of an Industry Segment A Mathematical Programming Approach, "Financial Management" 1983, zima
 18. D. Wieczorek, J. Wesołowski, Rynek kapitałowy - Outsourcing investor relations się opłaca, http://www.piri.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=56
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu