BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlikowska-Piechotka Anna (AWF University Warsaw)
Tytuł
Museums and the Commercialisation Dilemma of the Cultural Institutions
Muzea wobec dylematów komercjalizacji instutucji kultury
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 341-355, tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Muzea, Ekonomia
Museums, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jesteśmy świadkami wprost rewolucyjnych zmian w programach i sposobach zarządzania placówkami kultury, ich postępującej komercjalizacji. Zadaniem współczesnego muzeum jest już nie tylko realizacja tradycyjnych misji związanych z przechowywaniem dzieł sztuki, badaniami naukowymi oraz udostępnieniem zbiorów publiczności dla celów edukacyjnych. Placówki muzealne są coraz częściej miejscami urządzanymi dla turystów i społeczności lokalnej z myślą o rozrywce, atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego, dysponujące bogatym programem uwzględniającym zainteresowania i potrzeby różnych grup wiekowych i społecznych. Zarówno nowa formuła ekspozycji jak i dodatkowa działalność to nie tylko wychodzenie naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa, ale i próba poprawy zawsze zbyt skromnego budżetu, jakim dysponują zarządzający muzeami. Ważnym pytaniem pozostają jednak granice między misją muzeum jako strażnika dziedzictwa - a jego ofertą komercyjną. Wyniki naszych badań dowodzą, że odpowiednia funkcja, program i polityka zarządzania pomagają osiągnąć pożądany rozsądny kompromis pomiędzy różnorodnymi zadaniami tych instytucji kultury - bez uszczerbku dla wypełniania istotnych społecznie misji muzeum w dziedzinie edukacji, nauki i kultury(abstrakt autora)

Today we witness some significant changes observed in the nonprofit sectors of culture, including growing links between traditional mission of museum and the free market economy. Also in Poland the last two decades have been seen as a period of visible transitions in museums management, reflecting the need to response economical challenge and to meet expectations of new generation of visitors. Museums had to dust down their glass cases, radically change their role and management policy. As a result of the new mission principles, commercialization have been adapted in many state supported museums, treated as a necessity to survive. Museums are opening their door wider than ever before, changing the image of merely "cabinets of curiosities" into new institutions ready to respond to the mixed functions as conservation, scientific research, exhibition, education and entertainment - all for public benefit. As a result, museums have souvenir shops, restaurants, cafes, pubs - generating revenue that is competitive to the state funding and their admission fares. Commercialism in the nonprofit "temples of art and science" sounds like paradox. This phenomenon is caused by factors both on the demand and supply side of market. Unfortunately, too many functions could lead to spatial conflicts and tensions in priorities of museum mission. However, as our research results showed, the potential dilemma could be solved successfully by a proper balance achieved between economy pressure and the uniqueness of museum role. A discussion evaluating these findings concludes that although commercialism of the museums sounds like paradox and cultural institutions could not treat the economy results as their priority, but when bearing in mind their primary distinguished mission and specific function, we should not forget about opportunities of making business with the aim to shape a rational budget.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awoniyi S., The Contemporary Museum and Leisure: Recreation as Museum Function, "Museum Management and Curatorship" 2001, Vol. 19, Iss. 3, pp. 297-308.
 2. Frey B. S., Superstar museums: An Economic Analysis, "Journal of Cultural Economics" 1998, Vol. 22, pp. 113-125, Kluwer Academic Publishers.
 3. Finn M., Elliott-White M., Tourism & Leisure Research Methods, Pearson Longman Harlow 2000.
 4. International Council of Museums ICOM: Code of Ethics for Museum, 2004 (information available on the ICOM website: www.icom.org).
 5. International Council on Monuments and Sites ICOMOS: A Sustainable Cultural Tourism Charter, 1999 (information available on the ICOMOS website: www.icomos.org)
 6. Journal of Laws of 2007 No. 136, item. 956, amending the Polish Law on Museums from the 21st November 1996.
 7. Lorentz S., Filozofia muzeów. Czy należy spalić Luwr?, Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1999, p. 27 (Philosophy of Museums. Should the Louvre Be Destroyed?).
 8. McLean F.C., Marketing in museum: A conceptual analysis, "Museum Management and Curatorship" 1993, Vol. 12, Iss. 1, pp. 11-27, Taylor & Francis.
 9. Panasiuk A., Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (Marketing in Tourism and Recreation).
 10. Salwood S., Creativity and innovation in the cultural economy: museums, galleries and visual arts, in: Creativity, Innovation and the Cultural Economy, A.C. Pratt, P. Jeffcutt (eds.), Routledge Studies and Global Competition, New York 2009.
 11. Special Report: Museums, "The Economist" 2013, December 21st, pp. 1-10.
 12. Weisbrod B.A., The Commercial Transformation of the Nonprofit Sector, Press Syndicate of the University of Cambridge, UK, 2000.
 13. Żygulski J.Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982 (Museums in the World. Introduction into Museology).
 14. http://www.kopernik.org.pl (accessed March 2014).
 15. http://www.nimoz.pl (accessed March 2014).
 16. http://www.stat.gov.pl/gus (accessed March 2014).
 17. http://www.1944.pl (accessed March 2014).
 18. http://www.jewishmuseum.org.pl (accessed March 2014).
 19. http://www.muzeumsportu.waw.pl (accessed March 2014)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu