BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wydatki turystów a korzyści netto ruchu turystycznego dla regionów. Ujęcie teoretyczne
Tourism Expenditure and Cost Benefit Analysis in Tourism Regions. Theoretical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 249-259, tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Region, Wydatki turystów, Analiza kosztów i korzyści (AKK)
Tourist movement, Region, Expenditures of tourists, Cost-benefit analysis (CBA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Korzyści netto rozumiane jako różnica całkowitych korzyści i kosztów obejmują również elementy bardzo ważne z punktu widzenia regionu, niemniej jednak trudno mierzalne, takie jak koszt alternatywny, kongestia transportowa, zanieczyszczenie środowiska lub duma mieszkańców itp. Bardzo często elementy niematerialne mogą być istotne z punktu widzenia decydentów, np. ze względu na nadchodzące wybory. Pomimo wymienionych ograniczeń w literaturze zaleca się przeprowadzanie kompleksowej analizy korzyści i kosztów zarówno w odniesieniu do wydarzeń turystycznych, inwestycji związanych z turystyką, jak i rozwoju funkcji turystycznej w regionie jako całości. Najtrudniejszym elementem analizy jest wycena społecznych kosztów i korzyści oraz efektów zewnętrznych związanych z ruchem turystycznym. Z tego względu w praktyce najczęściej dokonywane są jedynie analizy jakościowe, których wyceny dokonuje się jedynie w odniesieniu do wartości przedstawionych w cenach rynkowych. W razie konieczności wyceny pozostałych elementów stosuje się następujące metody: wartość odtworzeniowa (np. koszt redukcji poziomu zanieczyszczeń w rzece), koszt alternatywny, skłonność do zakupu określonych dóbr w określonych cenach i inne.(fragment tekstu)

Governments are often prepared to offer generous funding incentives to attract tourism in general and tourism events in a region. Much of the public justifi cation of events funding seems to center on their expected positive economic impact. The paper discusses several problems regarding to measurement of tourism expenditure and tourism arrivals. Moreover two different approaches (input output and computable general equilibrium analysis) of evaluating of tourism multipliers were compared and discussed. Finally the need for a comprehensive cost benefi t analysis in order to evaluate tourism events has been pronounced.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier, Amsterdam 2005.
 2. A. Pawlicz, Imprezy masowe jako instrument polityki turystycznej miasta, w: Polityka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 3. L. Dwyer, Economic evaluation of special events, w: materiały konferencyjne International Tourism Conference 2008, Cultural and Event Tourism: Issues & Debates, Alanya, Turkey, s. 25-48.
 4. Jago, L. Dwyer, Economic Evaluation of Special Events: a Practitioner's Guide, Common Ground Publishing Pty Ltd, Sydney 2006.
 5. Zaucha, Planowanie i rozwój turystyki zrównoważonej na terenach wiejskich Regionu Bałtyckiego, w: Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej, produkty, sieci współpracy i marketing, W. Toczyński, J. Lendzion, J. Zaucha (red.), Gdańsk 2007, s. 33.
 6. J. Tribe, The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Elsevier, Amsterdam 2006.
 7. Encyclopedia of tourism, J. Jafari (red.), Routledge, London 2000.
 8. D. Erkkila, Trends in Tourism Economic Impact Estimation Methods, w: Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, W. Gartner, D. Lime (red.), CABI, 2000, s. 235-255.
 9. L. Dwyer, P. Forsyth, R. Spurr, Estimating the Impacts of Special Events on an Economy, "Journal of Travel Research" 2005, vol. 43, s. 1-9.
 10. L. Dwyer, P. Forsyth, R. Spurr, Assesing the Economic Impact of Events: A Computable General Equilibrium Approach, "Journal of Travel Research" 2006, vol. 44, s. 1-8.
 11. M. Daniels, W. Norman, M. Henry, Estimating income effects of a sport tourism event, "Annals of Tourism Research" 2004, z. 31, nr 1, s. 184-186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu