BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dynowska Joanna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lelusz Henryk (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Product Costing and Pricing Methods Applied by Enterprises within the Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Metody kalkulacji kosztów i cen wyrobów stosowane przez przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (3), s. 221-233, rys., tab., bibliogr. s. 232-233
Słowa kluczowe
Koszty, Kalkulacyjny rachunek kosztów, Ustalanie cen, Zarządzanie kosztami
Costs, Cost accounting calculation, Price-fixing, Costs management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Koszty stanowią jeden z głównych mierników oceny działalności przedsiębiorstwa, dlatego problematyka kontroli kosztów, sposobów ich obniżania i zarządzania nimi zajmuje ważne miejsce w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i stanowi centrum zainteresowania menedżerów. Głównym celem artykułu było zbadanie, które metody kalkulacji kosztów jednostkowych wytwarzanych produktów są najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego oraz jakie formuły wykorzystują one do podjęcia decyzji cenowej. Badaniem objęto 169 jednostek, zatrudniających ponad 50 pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że zastosowanie określonej metody kalkulacji zależy od rodzaju i wielkości produkcji oraz organizacji procesów gospodarczych. Najszersze zastosowanie znalazły kalkulacja podziałowa prosta wykorzystywana przez 23,7% badanych przedsiębiorstw oraz kalkulacja podziałowa ze współczynnikami stosowana przez 11,2% ankietowanych przedsiębiorstw. Wśród badanych firm ponad 14% ankietowanych firm nie stosowało żadnych kalkulacji kosztów. Decyzje cenowe natomiast najczęściej (72,8%) opierały się na formule kosztowej. (abstrakt oryginalny)

Cost is one of the main criteria of the assessment activities of the company, hence the issue of control, ways to reduce and manage costs occupies an important place in the management of business entities and constitutes the focus of managers. The main aim of this paper was to determine the methods of costing used by the surveyed enterprises in the region of Warmia and Mazury. The paper also examines the methods of product pricing. The research, which is based on responses from 169 companies with at least 50 employees, confirms that the application of specific costing methods depends on the type of production, the volume of production, and the organisation of the business processes. The most widely used methods were simple division based costing (23.7% of surveyed companies) and equivalence number based costing (11.2%). The research also revealed that over 14% of the surveyed companies did not use any calculation of costs, whereas pricing decisions were usually (72.8%) based on a cost formula. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczkowska A. 2003. Rachunek wyników w systemie informacyjno-decyzyjnym jednostki gospodarczej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Dobija M. 1997a. Rachunkowość zarządcza i controlling. PWN, Warszawa.
 3. Dobija M. 1997b. Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa.
 4. Frankfort-Nachmias CH., Nachmias D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 5. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. 2000. Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.
 6. Leksykon Rachunkowości. 1996. Red. E. Nowak. PWN, Warszawa.
 7. Mielczarek A.1999. Wykorzystanie narzędzi controllingu w polskich przedsiębiorstwach. Część 1. Handel Wewnętrzny, 3.
 8. Nowak E. 1996. Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa.
 9. Podstawy rachunkowości zarządczej i controllingu. 1999. Red. W. Janik. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 10. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. 2003. Red. I. Sobańska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Radek M., Schwartz R. 2000. Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1(57).
 12. Reka V.I., Pete S., Vasile D.C. 2008. Cost and management systems between cost calculation and performance measurement. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 17(3).
 13. Skrzywan S., Fedak Z. 1984. Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa.
 14. Sojak S. 1994. Rachunkowość w warunkach inflacji. TNOiK, Toruń.
 15. Szychta A. 2001. Zastosowanie rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwach w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 5 (61).
 16. Taicu M. 2011. Using standard cost method for company performance management. Management Agricol, 13 (3).
 17. Turyna J., Pułaska-Turyna B. 1994. Rachunek kosztów i wyników Wybrane problemy podejmowania decyzji zarządczych. SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu