BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Bogusław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Soroka Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Characteristics of Tourist Flows in Rzeszow -Jasionka Airport
Charakterystyka ruchu turystycznego w porcie lotniczym Rzeszów - Jasionka
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 369-378, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Porty lotnicze
Tourist movement, Airports
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono ruch turystyczny na Lotnisku Rzeszów - Jasionka. Zwrócono uwagę zarówno na jego stronę ilościową jak i jakościową. Badania przeprowadzono w roku 2013 wśród podróżnych i pracowników administracji lotniska. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w niej techniki ankiety z autorskim kwestionariuszem ankiety oraz wywiadu bezpośredniego i analizy dokumentów. Wśród dorosłych pasażerów rozdano 800 ankiet, z czego uzyskano 683 poprawnie wypełnionych. W badaniach uwzględniono liczbę obsłużonych pasażerów, ich wiek, wykształcenie, częstotliwość podróży, sposób dojazdu do lotniska i motywy podróży. Pytano także o określenie najsłabszych stron lotniska i elementy jego otoczenia. Zwrócono uwagę na odmienne postrzeganie wielu cech i elementów składowych podróży przez kobiety i mężczyzn. Opracowanie zakończone aplikacyjnymi wnioskami(abstrakt autora)

The paper presents a discussion upon the tourist flows at Rzeszow-Jasionka Airport. Both its quantitative and qualitative features were considered. The study was conducted in 2013 among travelers and administrative staff of the airport. The method of diagnostic survey including poll techniques with original questionnaire, direct interviews, and analysis of documents. Among adult passengers, 800 questionnaires were distributed, of which 683 were properly filled. The study took into account the number of serviced passengers, their age, education, frequency of traveling, the way of airport reaching, and travel motives. Respondents were also asked about the weakest traits of the airport and elements of its environment. A special attention was paid to a different perception of many features and components of travel by men and women. The paper was completed with applicable conclusions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziedzic E., Wpływ transportu lotniczego na wykorzystanie bazy noclegowej w Polsce, in: Nowe trendy rozwoju turystyki, E. Gołębski (ed.), Wyd. PWSZ Sulechów 2008, pp. 141-141.
 2. Ekonomika turystyki, A. Panasiuk (ed.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Poznań, 2002, p. 26.
 4. Hawlena J., Determinanty kształtowania cen usług transportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2004.
 5. Hawlena J., Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, Wyd. UE w Katowicach, 2012, p. 144.
 6. Holloway S., Straight and Level: Practical Airline Economies. 2nd Edition. Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2008.
 7. Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Niezgoda A., Zmyślny P., Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu 2003
 9. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 11. Tokarz A., Badania rynku jako źródło danych dla systemu informacji turystycznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, No. 7.
 12. Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 13. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu