BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Produkt turystyki uzdrowiskowej jako markowy produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego
Health Resort Tourism Product as a Brand Touristic Product of West-Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 301-311, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Marka produktu, Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna
Tourist product, Product brand, Health resort, Health tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących produktu turystyki uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego oraz wskazanie na konieczność budowania markowego produktu turystycznego zachodniopomorskich uzdrowisk. Artykuł został podzielony na trzy części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny i opisano w niej podstawowe zagadnienia dotyczące produktu turystyki uzdrowiskowej i jego marki. W części drugiej zaprezentowano dane dotyczące ruchu turystycznego w zachodniopomorskich uzdrowiskach, świadczące o istotnej roli omawianej formy turystyki w obsłudze ruchu turystycznego w województwie. W części trzeciej zaś przedstawiono wybrane działania podejmowane w województwie zachodniopomorskim w zakresie tworzenia markowego produktu turystycznego zachodniopomorskich uzdrowisk.(fragment tekstu)

The aim of the article is presentation of chosen issues referring to the health resort tourism product of West-Pomeranian Voivodeship and indication the necessity of brand touristic product building by West-Pomeranian health resorts. The article was divided into three parts. First part has a theoretical character and contains the basic issues referring to the health resort tourism product and its brand. Second part presents data referring to the touristic movement in the West-Pomeranian health resorts, data that prove a signifi cant role of the discussed form of tourism in touristic movement servicing in the voivodeship. Chosen activities taken up in West-Pomeranian Voiovodeship in the fi eld of creation of brand touristic product of West-Pomeranian health resorts were presented in the third part.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Nawrocka, Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru, w: Markowe produkty turystyczne, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004, s. 364.
 2. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 3. J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 4. B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, "Rynek Turystyczny" 1998, nr 12, s. 10.
 5. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 23.
 6. M.Żemła, Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 7. Z. Krasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań 2001.
 8. A. Hadzik, Ceny w polskich uzdrowiskach, "Wiadomości Turystyczne" 2003, nr 35, s. 4.
 9. Marketing usług turystycznych, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. A. Aaker, Building Strong Brans, New York 1996.
 11. B. Meyer, Kształtowanie wizerunku regionu turystycznego jako element tworzenia przewagi konkurencyjnej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, G. Rosa, A. Smalec (red.), Zeszyty Naukowe US nr 414, WNUS, Szczecin 2005, s. 722.
 12. Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu