BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prenzena Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 206, s. 86-102, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka kredytowego, Pomiar ryzyka, Portfel kredytowy
Credit risk, Credit risk analysis, Risk measures, Credit portfolio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capiga M. (2006), Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 2. CreditMetrics - Technical Document (1997), JP Morgan, New York, April 2.
 3. Crouchy M., Galai D., Mark R. (2000), A comparative analysis of current credit risk models, "Journal of Banking & Finance", No. 24.
 4. EMEA Structured Finance Rating Transitions: 1989-2012 (2013), Moody's Investors Service, Special Comment, May 28.
 5. European Corporate Default and Recovery Rates, 1985-2012 (2013), Moody's Investors Service, Special Comment, June 4.
 6. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Langner A. (2007), CreditMetrics a portfel kredytów zagrożonych, CeDeWu, Warszawa.
 8. Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego: KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Saunders A., Allen L. (2002), Credit Risk Measurement. New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 10. Weekly Market Outlook (2013), Moody's Analytics, Market Data Highlights, 5 December.
 11. Wilmott P. (2006), Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu